0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 1

Titelpagina

Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 1

Studierapport: project Akerveld midden te Amsterdam

Een juiste combinatie van maatregelen kan tot een veel hogere lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen leiden dan het Bouwbesluit eist, blijkt uit een experiment in een nieuwbouwwijk. Dit studierapport beschrijft de praktijkervaringen uitvoerig.

Rotterdam, februari 2000
450B.00
01-05-2012