0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 3

1 Inleiding

1 Inleiding

In opdracht van de Stichting Bouw Research (SBR) te Rotterdam, contactpersoon ir. R.C. Dorgelo, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van een hogere geluidisolatie in het project Waterland ( bouwblokken W21-W23) in het Bestemmingsplan Veldhuizen in Vleuten - De Meern. Dit project maakt deel uit van de Vinexlocatie ‘Leidsche Rijn’ en bestaat uit 24 vrije sector koopappartementen, waarvan 8 begane grondwoningen, type Waterpeper en 16 appartementen in twee bouwlagen, type Watergras. De woningen zijn gelegen aan de Dintel, Does en Drecht.
Voor het hele bestemmingsplan Veldhuizen is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Vleuten - De Meern en de projectontwikkelaars om voor woongebouwen een karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid Ilu;k ≥ + 2 dB te realiseren en te streven naar een isolatieindex voor contactgeluid Ico ≥ + 5 dB met een minimum van 0 dB.
Het genoemd project maakt deel uit van een project van in totaal 148 woningen, waarvan 124 eengezinshuizen en 24 appartementen. De eengezinswoningen hebben daarbij een ankerloze spouwmuur van gestort beton (120 - 60 - 120 mm) en de appartementen een woningscheidende wand van 300 mm gestort beton en een massieve woningscheidende vloer van 230 mm beton met een 50 mm dikke zandcementafwerklaag.

In dit rapport worden achtereenvolgens besproken de doelstelling van het onderzoek, het ontwerp, de realisatie van dit project en de gerealiseerde geluidisolatiekwaliteit. De geluidisolatiekwaliteit wordt hierbij van drie verschillende invalshoeken belicht:

  • De gerealiseerde kwaliteit wordt getoetst aan de overeengekomen isolatieniveaus (hoofdstuk 5).
  • De integrale geluidisolatiekwaliteit wordt getoetst volgens NEN 1070:1999. Deze beoordelingswijze wordt eveneens in beschouwing genomen, omdat in deze norm alle geluidisolatieaspecten met elkaar in verband worden gebracht (hoofdstuk 6).
  • Ten slotte wordt de geluidisolatie van het project nader geanalyseerd met behulp van trillingsmetingen, metingen aan de verbindingsdempingen en een vergelijking tussen de gerealiseerde en de met het computerprogramma BASluco berekende geluidisolatie (hoofdstuk 7).

Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende gegevens.

  • Bouwaanvraag Veldhuizen Waterland deel 1 d.d. 4 februari 1998 en Besteknummer 0164 Veldhuizen, Vleuten - De Meern ten behoeve van 124 eengezinswoningen en 24 gestapelde woningen in 10 blokken in deelplan Waterland + tekeningen laatstelijk gewijzigd 25 mei 1999, beiden van Roelf-Steenhuis Architekten te Delft.
  • Van Amnis: verkoopfolder waterrijk wonen van Amnis.
  • Inspecties ter plaatse en informatie van de uitvoerder en opzichter.