0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Wat kun je niet alleen, maar wel samen?

Voorwoord

Voorwoord

In maart 2010 is de publicatie Verkenning ketensamenwerking AFNL verschenen. Hierin legt SBR de mogelijkheden van MKB-bedrijven bloot om hun markt-positie te versterken door middel van (keten)samen-werking. Het blijkt dat (gespecialiseerde) aannemers veel belang hechten aan het verbeteren van de samenwerking in de bouwketen. Hiervoor zijn andere competenties (kennis, vaardigheden én houding) nodig dan we gewend zijn. In de verkenning zijn de acties benoemd om deze te ontwikkelen. De verkenning is uitgevoerd in samen- werking met Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra.

In de visie van SBR biedt verduurzaming van de bestaande woningvoorraad het midden- en kleinbedrijf veel kansen om zich verder te ontwikkelen. De trends & ontwikkelingen in de markt, zoals het inzetten op energiebesparing, de woonlastenproblematiek en de veranderende rol van woningcorporaties, zorgen er voor dat er juist nu marktkansen liggen voor de (gespecialiseerde) aannemers. Daarbij wordt het MKB voor de opdrachtgevers een veel interessantere partij als zij zich weten te organiseren en in staat zijn om hen te ontzorgen door duurzame totaaloplossingen (concepten) aan te bieden. Als vervolg op de eerder genoemde verkenning heeft SBR in de voorliggende publicatie geschetst hoe (gespecialiseerde) aannemers door middel van structurele samenwerking een onderscheidend duurzaam renovatieconcept kunnen aanbieden.

In een werksessie met koplopers zijn door Balance & Result de businesskansen in kaart gebracht aan de hand van een fictieve organisatie, de R&O-alliantie. De aandacht is daarbij specifiek uitgegaan naar de wijze waarop ondernemers hier concreet mee aan de slag kunnen. Wat zijn drijfveren en argumenten voor ondernemers om tijd en geld te willen investeren in structurele samenwerking? Hoe creëer je gezamenlijk een onderscheidend aanbod en met welke partijen doe je dat? Wat is er in je organisatie nodig om van samenwerking een succes te maken? Deze brochure geeft u een handreiking om aan de slag te gaan met hetgeen je niet alleen kunt, maar wel samen!

Mark Damen
Clustermanager
bouwproces en bedrijfsvoering SBR