0

Bestanden

 C184.pdf

Werkgids_cover-1422537240

Werkgids Natuurtechniek

Cultuurtechnisch grondwerk hebben we goed in de vingers. De technieken zijn "oud en vertrouwd". Maar bewuste inzet van machines voor natuurontwikkeling is een nieuw fenomeen. De bijbehorende uitvoeringstechnieken zijn nog niet voldoende bekend bij het uitvoerend personeel.Natuurtechnisch grondwerk wijkt af van de gangbare manier van werken. Aan het resultaat worden andere eisen gesteld. De manier van werken is in de werkgids zoveel mogelijk ge'illustreerd met foto's. Achtergronden worden kort en bondig behandeld. Deze werkgids is geen compleet receptenboek. Het is wel een handreiking om de benodigde vaardigheden vlot onder de knie te krijgen. En dat is uitermate belangrijk voor het slagen van een natuurontwikkelingsproject.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C184
Jaar van uitgave 1996