0

Inhoudsopgave

0506h.02_cover__cover-1422537176

Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw: Willem Friso Kazerne, Assen

Centraal in deze brochure staat de renovatie van de Willem Friso Kazerne in Assen. Hij beschrijft op welke respectvolle wijze de stalen kozijnen zijn vervangen door aluminium. Daarbij is een koudebrug onderbreking en dubbele beglazing toegepast. Deze publicatie hoort bij de uit 8 losse katernen bestaande publicatie Projectdetails Metalen gevelelementen.


Artikelnummer 506H.02
ISBN 978-90-5367-358-4
Auteur(s) ing. J.J. van den Engel, ing. P. Kuindersma, Adviesburo Nieman
Aantal pagina's 19
Jaar van uitgave 2002