0

publicatie: Woningventilatie en EPN

Voorwoord

Voorwoord

Ventilatie is van groot belang voor het welzijn van de mens in woningen en gebouwen. Het gaat daarbij om luchtverversing die rechtstreeks invloed heeft op de kwaliteit van de binnenlucht. Deze bepaalt voor een belangrijk deel de ‘frisheid’ van de lucht en de behaaglijkheid van het binnenmilieu. Ventilatie heeft echter ook gevolgen voor het energiegebruik. Van het energiegebruik in een woning komt ongeveer 40 procent voor rekening van ventilatie, infiltratie en ventilatoren. Bekijkt men het totale energiegebruik in Nederland, dan blijkt dat ongeveer 10 procent hiervan verbruikt wordt voor de ventilatie van woningen.
Een belangrijke ontwikkeling hierbij zijn de steeds verdergaande eisen voor de energiezuinigheid van woningen. Vooral de aanscherpingen van de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt zijn bepalend voor deze ontwikkeling. Deze steeds verdergaande energie-efficiëntie manifesteert zich onder meer in steeds beter geïsoleerde en luchtdichtere woningen. De kwaliteit van ventilatiesystemen, uitvoering en componenten wordt hierbij alsmaar belangrijker.
Er zijn dus redenen genoeg om aandacht te besteden aan de keuze en het ontwerp van ventilatiesystemen en aan de beperking van de luchtdoorlatendheid.

In de ISSO-SBR publicatie ‘Energie-efficiënt ventileren” werd reeds uiteengezet hoe een gezond binnenmilieu kan worden bereikt bij een zo laag mogelijk energiegebruik.
De thans voor u liggende SBR publicatie is hiervan een update waarin de kennis uit de eerdere publicatie is aangevuld met beschrijvingen van de laatste ontwikkelingen op ventilatiegebied zoals de hybride ventilatie en gebalanceerde ventilatiesystemen.
Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de relatie met het Bouwbesluit 2005 en aan ventilatie in relatie tot de energieprestatienormering (EPN).
Een goede kwaliteit van een installatie valt of staat met het ontwerp. Daarom is ook aan dit onderwerp de nodige aandacht geschonken. In de hoofdstukken 7 en 8 zijn uitvoerige richtlijnen gegeven voor het energiezuinig ontwerpen en uitvoeren van ventilatiesystemen. Met name bouwkundige ontwerpers en adviseurs zullen hierin ondersteuning vinden bij het plannen van een zo energiezuinig mogelijk ventilatieconcept.