0
Ontwerprichtlijn_geotextielen_onder_steenbekleding_3d_maart2017jt_cover-1491565091
 95,00

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding - 660.16

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof ...

Jaar: 2017

Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410
 95,00

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Handboek_inspectie_staal_3d_cover-1468598693
 75,00

Handboek Inspectie Staal - 694.15

Comform CUR-Aanbeveling 117

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt relatief steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met z...

Jaar: 2015

Quay_walls_second_edition_cover-1456138475

Quay Walls - C211E

Second edition

This new edition of the handbook of Quay Walls provides the reader with essential knowledge for the planning, design, execution and maintenance of quay walls, as well as general information about historical developments and lessons learned from the observation of ports in various countries. Techn...

Jaar: 2013

Voorkant_omslag_richtlijn_paalfunderingen_12sept2012_cover-1422537218

Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen - 631.12

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Een houten paalfundering kan ook na verloop van honderden jaren nog goed functioneren. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit...

Jaar: 2012

Omslag-spouwmuren2_cover-1422537214
 67,00

Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen - 629.12

Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen staan voor de vraag hoe ze de constructieve veiligheid van hun gevels kunnen (laten) beoordelen. SBR is hier op ingesprongen met het project ‘constructieve veiligheid van spouwmuren’. Er is een werkwijze ontwikkeld voor het prioriteren ...

Jaar: 2012

Damwandconstructies750px_cover-1455279913
 150,00

Damwandconstructies - C166

Dit handboek behandelt damwandconstructies die hun grondkerende functie in beginsel ontlenen aan de inklemming of verankering in de grand en de weerstand tegen buigende momenten en dwarskrachten. In beperkte mate wordt ook op alternatieve constructies ingegaan zoals een boorpalenwand of een diepw...

Jaar: 2012

Ankerpalen-750pxl_cover-1441019989
 90,00

Ankerpalen - C236

Het CUR-rapport Ankerpalen is primair bedoeld voor ontwerpers en uitvoerende partijen. Het boekwerk maakt duidelijk hoe u het ontwerp en de uitvoering van ankerpalen kunt aanpakken. Ankerpalen bevat een beschrijving van diverse ankerpaalsystemen, eenduidige rekenregels voor daadkracht en axiale v...

Jaar: 2011

C230_cover-1422537225
 75,00

Rapid Load Testing on piles - C230

Interpretation guidelines

De toepassing van snelle paaltesten wordt belemmerd door discussie over de interpretatie van de testresultaten. Deze richtlijn geeft duidelijkheid bij de interpretatie van testmethoden voor palen in klei en in zand. De kennis wordt op twee niveaus toegankelijk gemaakt: een eerste niveau met basi...

Jaar: 2011

621.10_cover-1422537199
 89,00

Constructieve veiligheid van gevels - 620.11

De laatste jaren traden er in de praktijk regelmatig constructieve problemen op met gevels. Dit was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een...

Jaar: 2011

Ontwerprichtlijn-grond-horizon-belaste-palen-750pxl_cover-1441021089
 99,00

Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen - C228

Ontwerprichtlijn voor het betekenen van horizontale gronddeformaties en van de invloed daarvan op betonnen paalfunderingen. Eindige-elementenmethode Plaxis is meest geschikte methode.

Jaar: 2010

Handboek-diepwanden-750px_cover-1455280033
 99,00

Handboek diepwanden - C231

ontwerp en uitvoering CUR 231

Met het Handboek diepwanden beschikt u over een complete publicatie, die alle kennis en ervaring over ontwerp en uitvoering bevat. Diepwandconstructies worden veel toegepast bij het maken van bouwputten in dicht bebouwde binnensteden.

Jaar: 2010

Leren-van-geotechnisch-falen-clean-750px_cover-1441369557
 70,00

Leren van geotechnisch falen - C227

CUR 227 Leren van geotechnisch falen

Jaar: 2010

Currap229_3d_750px_cover-1440171815
 75,00

Axiaal draagvermogen van palen - C229

De CUR publicatie ‘Axiaal draagvermogen van palen’ bevat de resultaten van het onderzoek dat tot doel had een rekenmodel op te stellen voor de draagkracht van op druk belaste palen. De basis voor het onderzoek was een grote verzameling van in het verleden uitgevoerde proefbelastingen.

Jaar: 2010

Richtlijn_meten_en_monitoren_van_bouwputten_cover-1455272566
 84,00

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten - PODC223

Voor kwaliteits- en risicomanagement C223

Deze richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer.

Jaar: 2010

C232_cover-1422537229
 45,00

Falende constructies - C232

CUR 232 case-onderzoek naar structurele oorzaken van falen en maatregelen die dat tegengaan

De CUR publicatie ‘Falende constructies’ bevat de resultaten van onderzoek naar de structurele oorzaken van falende constructies, aan de hand van 15 cases. De cases betreffen instortingen, lokaal bezwijken, te grote scheurvorming, te grote doorbuiging of onvoldoende aantoonbare veiligheid. Dergel...

Jaar: 2010

C010_cover-1422538609
 63,00

Kolomvoetplaatverbindingen - SG10

Rapport 10 - Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes

Rapport 10 biedt de constructeur een hulpmiddel bij de berekening van kolomvoetplaatverbindingen. Hierbij zijn voor de meest voorkomende situaties van eenvoudige kolomvoetplaatverbindingen rekenregels gegeven.

Jaar: 2009

C200_cover-1422537229
 45,00

Rapport 2007-1 Construeren met glas - C2007-1

Construeren met glas

CUR Rapport 2007-1 geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot constructief gebruik van glas.

Jaar: 2007

0561.06_cover__cover-1422537192
 48,00

Functioneel specificeren in de bouw - 561.06

Stimulans voor innovatie en optimale oplossingen

Functioneel specificeren vraagt zowel bij opdrachtgever als aanbieder om een wezenlijk andere benadering. De eindgebruiker staat centraal: welke mensen gaan het gebouw gebruiken? Aan welke eisen moet hun huisvesting daarom voldoen? Deze uitgave leert u hoe functioneel specificeren in de praktijk ...

Jaar: 2006

0551.06_cover__cover-1422537188
 40,00

Gevels van prefab metselwerk - 551.06

Onderdeel van de praktijkserie gevels

Prefab metselwerk heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van traditioneel metselwerk. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze methode steeds vaker voor gevels wordt gebruikt. De voordelen gelden voor het product zelf, maar vooral ook voor het bouwproces. In deze publicatie leest u me...

Jaar: 2006