0
Ontwerprichtlijn_geotextielen_onder_steenbekleding_3d_maart2017jt_cover-1491565091

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding - CRW 660.16

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof ...

Jaar: 2017

Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - CRW 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Handboek_inspectie_staal_3d_cover-1468598693

Handboek Inspectie Staal - CRW 694A.16

Comform CUR-Aanbeveling 117

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt relatief steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met z...

Jaar: 2015

C178_cover-1422537233
 15,00

Achtergronden van numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 1 - C178

Dit handboek behandelt een aantal modellen en modelleringsstrategieën voor de eindige-elementenmethode, welke hun toepassing vinden in de analyse van geotechnische constructies.

Jaar: 1995

Richtlijn_meten_en_monitoren_van_bouwputten_cover-1455272566

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten - CRW C223

Voor kwaliteits- en risicomanagement C223

Deze richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer.

Jaar: 2010

C19_cover-1422537569

Kansen in de civiele techniek - C190

In de praktijk is de laatste jaren een tendens onstaan om voor projecten in de civiele techniek, maar ook daarbuiten een risico-analyse uit te voeren om risico's te kunnen inschatten, en zo een optimaal uitvoeringsproces of veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. Als ondersteuning voor deze ontwi...

Jaar: 2002

Quay_walls_second_edition_cover-1456138475

Quay Walls - C211E

Second edition

This new edition of the handbook of Quay Walls provides the reader with essential knowledge for the planning, design, execution and maintenance of quay walls, as well as general information about historical developments and lessons learned from the observation of ports in various countries. Techn...

Jaar: 2013

C114_cover-1422537232

Betonmechanica, deel 1 - C114

Het project Betonmechanica" bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase wordt kortstondige monotoon stijgende belasting beschouwd en in de tweede fase langeduur belasting, wisselbelasting en effecten van het zeemilieu op demateriaalsterkte.

Jaar: 1984

Damwandconstructies750px_cover-1455279913

Damwandconstructies - C166

Dit handboek behandelt damwandconstructies die hun grondkerende functie in beginsel ontlenen aan de inklemming of verankering in de grand en de weerstand tegen buigende momenten en dwarskrachten. In beperkte mate wordt ook op alternatieve constructies ingegaan zoals een boorpalenwand of een diepw...

Jaar: 2012

C007_cover-1422537231
 33,00

Staalplaat-betonvloeren - ASG/CS/CUR-rapport 7

deel 1: richtlijnen en rekenvoorbeelden

In dit rapport worden richtlijnen gegeven voor het ontwerp en de vervaardiging van staalplaat-betonvloeren. Ook is hierbij aandacht besteed aan het gedrag van deze vloeren onder brandomstandigheden. Deze richtlijnen worden verkort aangeduid met respectievelijk RSBV 1990 en RBW-SBV 1990. De toelic...

Jaar: 1991

0561.06_cover__cover-1422537192
 48,00

Functioneel specificeren in de bouw - 561.06

Stimulans voor innovatie en optimale oplossingen

Functioneel specificeren vraagt zowel bij opdrachtgever als aanbieder om een wezenlijk andere benadering. De eindgebruiker staat centraal: welke mensen gaan het gebouw gebruiken? Aan welke eisen moet hun huisvesting daarom voldoen? Deze uitgave leert u hoe functioneel specificeren in de praktijk ...

Jaar: 2006

0551.06_cover__cover-1422537188
 40,00

Gevels van prefab metselwerk - 551.06

Onderdeel van de praktijkserie gevels

Prefab metselwerk heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van traditioneel metselwerk. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze methode steeds vaker voor gevels wordt gebruikt. De voordelen gelden voor het product zelf, maar vooral ook voor het bouwproces. In deze publicatie leest u me...

Jaar: 2006

0518.04_cover__cover-1422537178
 40,00

Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie - 518.04

Een probleemverkenning en suggesties voor oplossingen

Hoe zorgt u er met u ontwerp voor dat een parkeergarage brandveilig én voldoende geventileerd is? In de praktijk blijkt het lastig om hieraan te voldoen. Het gevolg: er worden zelf regels opgesteld. Of bestaande regels worden verkeerd geïnterpreteerd. Dit rapport biedt een uitweg. Het geeft aan h...

Jaar: 2004

Omslag-spouwmuren2_cover-1422537214
 67,00

Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen - 629.12

Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen staan voor de vraag hoe ze de constructieve veiligheid van hun gevels kunnen (laten) beoordelen. SBR is hier op ingesprongen met het project ‘constructieve veiligheid van spouwmuren’. Er is een werkwijze ontwikkeld voor het prioriteren ...

Jaar: 2012

Voorkant_omslag_richtlijn_paalfunderingen_12sept2012_cover-1422537218

Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen - CRW 631.12

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Een houten paalfundering kan ook na verloop van honderden jaren nog goed functioneren. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit...

Jaar: 2012

Titelpag_cover-1422537184
 47,00

Bouwen met Roestvast staal - 497.01

Detaillering, montage en onderhoud

Welke soorten roestvast staal (RVS) onderscheiden we, wat zijn hun eigenschappen en hoe kunt u ze toepassen? In Bouwen met roestvast staal vindt u de antwoorden. Deze uitgave hoort bij de vierdelige serie ‘Roestvast staal in de bouw’.

Jaar: 2001

_standaard-publicatie_cover-1422537213
 62,00

Handreiking voor ontwerpteams - 808A.02

Innovatieve en duurzame gebouw- en installatieconcepten - een integrale aanpak

Energiezuinige en duurzame gebouw- en installatiesystemen én een comfortabel binnenklimaat. SBR heeft zes ontwerpconcepten ontwikkeld om innovatieve en duurzame utiliteitsgebouwen te realiseren. Voor ontwerpteams zijn het denkrichtingen voor duurzame oplossingen.

Jaar: 2002

Ontwerprichtlijn-grond-horizon-belaste-palen-750pxl_cover-1441021089

Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen - CRW C228

Ontwerprichtlijn voor het betekenen van horizontale gronddeformaties en van de invloed daarvan op betonnen paalfunderingen. Eindige-elementenmethode Plaxis is meest geschikte methode.

Jaar: 2010

Ankerpalen-750pxl_cover-1441019989

Ankerpalen - CRW C236

Het CUR-rapport Ankerpalen is primair bedoeld voor ontwerpers en uitvoerende partijen. Het boekwerk maakt duidelijk hoe u het ontwerp en de uitvoering van ankerpalen kunt aanpakken. Ankerpalen bevat een beschrijving van diverse ankerpaalsystemen, eenduidige rekenregels voor daadkracht en axiale v...

Jaar: 2011

C232_cover-1422537229

Falende constructies - CRW C232

CUR 232 case-onderzoek naar structurele oorzaken van falen en maatregelen die dat tegengaan

De CUR publicatie ‘Falende constructies’ bevat de resultaten van onderzoek naar de structurele oorzaken van falende constructies, aan de hand van 15 cases. De cases betreffen instortingen, lokaal bezwijken, te grote scheurvorming, te grote doorbuiging of onvoldoende aantoonbare veiligheid. Dergel...

Jaar: 2010