0

SBR-Referentiedetails - Projectdetails

Over energiezuinig en duurzaam bouwen is veel bekend, maar vaak blijven de bouwkundige details onderbelicht. Dat is jammer, want deze details zijn juist essentieel om tot een goede uitvoering te komen.

Het doel van Projectdetails is om aan de hand van voorbeeldprojecten een groot aantal verschillende praktijkoplossingen te laten zien op het gebied van:

  • energiezuinig bouwen; en/of
  • duurzame materialen; en/of
  • duurzame technieken.

Projectdetails zijn geen SBR-Referentiedetails, maar worden wel in de SBR-Referentiedetails-tekensystematiek gezet. Daarnaast worden de Projectdetails zo veel mogelijk verrijkt met achterliggende berekeningen en aanvullende artikelen.Categorie Woningbouw
Aantal referentiedetails 217
Artikelnummer