EPC omlaag met de SBR-Referentiedetails

Wist u dat u met de SBR-Referentiedetails een aanzienlijke reductie van de EPC-waarde kunt behalen zonder extra bouwkundige of installatietechnische maatregelen?

Dit is mogelijk door de exacte waarden van het warmteverlies in de knooppunten (Ψ-waarde) in te voeren in de EPC in plaats van de veilige forfaitaire waarden waar standaard gebruik van wordt gemaakt. In de SBR-Referentiedetails vindt u deze exacte waarden terug in de bouwfysische tabel bij een detail.

Is er sprake van een kleine afwijking ten opzichte van de SBR-Referentiedetail, kunt u hier zelfs gebruik van maken. In dat geval kunt u namelijk gebruik maken van de toeslag van 25% op de Ψ-waarde.