0

Better Airport Regions

Binnen het project Better Airport Regions (BAR) ontwikkelen we nieuwe kennis met het oog op de leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening van stedelijke gebieden.

Duurzaam en veerkrachtig systeem

Hierbij staat de vraag centraal hoe overheden en bedrijven, zoals luchthavens en bestuurders, kunnen bijdragen aan een duurzaam, veerkrachtig en flexibel stedelijk systeem. De Amsterdamse regio en die rond het Zwitserse Zürich fungeren binnen dit project als belangrijk referentiegebied.

Waarom is BAR gestart?

De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in steeds grotere steden. Meer mensen, meer welvaart en meer globalisering leiden tot een sterke groei van mobiliteit en transport. Maar ook de opwarming van het klimaat beïnvloedt het leven in de grote steden.

Globalisering, groei, opwarming

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening van urbane gebieden. Het doel van dit project is om overheden, industrie en de academische wereld beleidsrichtlijnen te leveren, waarmee zij in kunnen spelen op de complexe problematiek.

Wat is de rol van SBRCURnet?

Samen met de TUDelft coördineert SBRCURnet de uitvoering van dit project.

URD

Het project Better Airport Regions maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Urban Regions in the Delta, en dit programma valt weer onder het overkoepelende onderzoeksthema Verbinden van Duurzame Steden (VerDus).

VerDus

Onderzoekers werken binnen het URD programma en het project Better Airport Regions nauw samen met maatschappelijke partijen uit binnen- en buitenland. Ook het bedrijfsleven is betrokken. Deze publiek-private en publiek-publieke partnerships zorgen ervoor dat het onderzoek aansluit bij de vragen uit de praktijk en dat de wetenschappelijke kennis die uit het onderzoek voortkomt, toegepast wordt.

Kijk voor een compleet overzicht van alle betrokken partijen op de VerDus website.