0

Werkconferentie BuildUpSkills

2016 is positief van start gegaan. De seinen in de bouw en installatietechniek kleuren langzaam van oranje naar groen. De woningbouw neemt toe en woningcorporaties investeren weer in grootschalige en vaak duurzame re
Ook voor BuildUpSkills staan de seinen op groen. Wij maken vaart! Op 8 juni 2016 organiseerden wij onze 5e werkconferentie met als doel:

  • het informeren van de deelnemers aan het Platform BuildUpSkillsNL (+/- 600).
  • het sparren met belanghebbenden over onze activiteiten in de komende 9 maanden
  • het interesseren van koplopende bouw- en installatiebedrijven om aan te haken bij de pilots met ontwikkelde e-learning (vandaar de sessies over e-learning en blended-learning).
  • het verder opbouwen van onze relatie met regionale initiatieven & deze een podium geven om hun geleerde lessen te delen waarna we in een werksessie verkennen hoe de samenwerking met het onderwijs bedrijfsleven en BuildUpSkills versterkt kan worden & hoe regio’s kunnen komen tot goede businessmodellen voor bijscholing.
Bekijk de resultaten

Wat doet SBRCURnet?

SBRCURnet is inhoudelijk partner bij dit project: wij leveren kennis met het oog op de bouw en hebben leiding gegeven aan het onderzoek voor het bepalen van de status quo.

Europees initiatief

De Nederlandse doelstellingen vloeien voort uit de Europese normen voor het gebruik van herwinbare energie in de gebouwde omgeving, waaraan wij in 2020 willen voldoen.

BuildUpSkillsNL maakt onderdeel uit van het Europese BuildUpSkills Inmiddels hebben maar liefst 30 landen in Europa onder deze noemer de handen ineen geslagen om gericht werk te kunnen maken van een energiezuinigere toekomst.

Lesmodules

In 2015 is gestart met de ontwikkeling van 76 modules. Deze lesmodules komen vanaf 2016 gratis ter beschikking. Zodra deze ter beschikking komen zal dat op deze site vermeld worden.