0

De energiewerkplaats: multidisciplinair werken aan integrale verduurzaming

Innovatief duurzaam ontwikkelen in de gebouwde omgeving

Verduurzaming van de gebouwde omgeving: dat het moet is duidelijk, maar hoe? Dat blijkt vaak ingewikkeld. Waar traditionele werkwijzen en structuren niet langer voldoen, biedt de energiewerkplaats uitkomst.

Verduurzaming is een breed begrip. Het gaat niet alleen om energie(besparing en -transitie), maar ook om levensduur, verantwoord leven en toekomstbestendigheid. Niet verwonderlijk dus dat verduurzaming van de gebouwde omgeving betrekking heeft op veel meer dan bouwen alleen. Een eenduidige oplossing ontbreekt, want geen opgave is hetzelfde. Dat vraagt om een integrale, sectoroverstijgende benadering. De energiewerkplaats ondersteunt deze verandering van perspectief met concrete bijdragen in verduurzamingstrajecten.

Duurzame resultaten in de praktijk

Zo staat het lokale MKB in Bergen op Zoom voor de uitdaging om 2000 woningen geheel naar de wens van de bewoners energiezuinig én levensloopbestendig te renoveren. De energiewerkplaats ondersteunt hen onder andere bij het inventariseren van de vragen en behoeften van particuliere woningeigenaren. Dit gebeurt onafhankelijk, om vraag en aanbod daadwerkelijk op elkaar aan te laten sluiten. 
Lees meer over dit project.

Continu betrokken voor integrale oplossingen

In tegenstelling tot veel andere dienstverleners, is de energiewerkplaats al vroeg bij een vraagstuk betrokken. In dit voortraject worden de betrokken partijen bij elkaar gebracht en de behoeftes en mogelijkheden in kaart gebracht. Door markten en (deel)sectoren te verbinden en ervaringsdeskundigen in aanraking te brengen met nieuwe inzichten, creëert de energiewerkplaats ter plaatse een voedingsbodem voor innovatie. In een continu proces van doen en leren, ontwikkelen de betrokken zich voortdurend. 
Bekijk hier de projecten van de energiewerkplaats.

Meer informatie vindt u op de website van de energiewerkplaats.

Ziet u kansen op het gebied van verduurzaming die u graag met de energiewerkplaats wilt oppakken? Neem dan contact op met projectmanager Philine Krosse.

Volg ons op Twitter @EnergieWP