0

Toepassing in de praktijk

Technisch is er al veel mogelijk, maar de toepassing in de praktijk is nog niet vanzelfsprekend. Praktijkervaringen leren dat gebruik van visualisatietechnieken leidt tot een betere discussie tussen de projectorganisatie en de omgeving, namelijk over hoe het echt kan gaan worden, niet hoe men dacht dat het zou gaan worden. Zo ontstaat er een versnelling in het proces, breder draagvlak en betere planning en uitvoering.

Quickscan

Michèle Blom, plaatsvervangend directeur-generaal van DG-Bereikbaarheid van het Ministerie van IenM, heeft Rijkswaterstaat gevraagd een quick scan uit te voeren van het gebruik van visualisaties en serious games bij infrastructuurprojecten. Deze technieken kunnen meer worden toegepast in de verkenningsfase. Het ministerie van IenM heeft een brochure uitgegeven, waarin een selectie van deze quick scan wordt gepresenteerd. Op 24 april 2014 is er in Madurodam in Den Haag een symposium georganiseerd over het gebruik van visualisatietechnieken en serious games bij infrastructuurprojecten. De brochure is hier te downloaden. Bij deze brochure hoort een aanbiedingsbrief van Siebe Riedstra, Secretaris-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contactpersoon bij Rijkswaterstaat voor dit project is Aad van den Burg.


Programma en presentaties symposium 'Visualisatietechnieken en serious games bij MIRT-projecten’, 24 april 2014

Introductie

  • Opening door dagvoorzitter Nienke Bagchus, Rijkswaterstaat WVL
  • Woord van welkom door Michèle Blom, Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van IenM
  • Film over visualisatietechnieken door Adri van de Giessen, Rijkswaterstaat GPO
  • 'Visualisatie en MIRT' door Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad

Opdrachtgevers aan het woord

Opdrachtnemers aan het woord

Workshops

Fotoverslag

Bekijk hier het fotoverslag.

In dit project is samenwerking gezocht tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen (gouden driehoek). SBRCURnet/De Bouwcampus faciliteert deze samenwerking. Het voornemen is om in 2014-2015 drie kennisbijeenkomsten te organiseren om kennis te delen en het gebruik van visualisatietechnieken en serious games te bevorderen.