0

Luidt 3D printen de 3e industriële revolutie in?

Wat is 3D printen? Welke technische mogelijkheden biedt deze techniek inmiddels en welke nieuwe mogelijkheden biedt 3D printen met het oog op de toekomst?

Door Sven Boekhout, projectmanager SBRCURnet

Een 3D printer die op basis van een 3D-model in één keer een heel gebouw uitprint? Misschien is dit wel sneller realiteit dan we denken. Met de komst van BIM zijn we immers al een flinke stap verder in het digitaliseren van ons bouwproces. In een serie blogs neem ik u graag mee in deze nieuwe manier van produceren. In dit verhaal ga ik in op de vraag ‘Wat is 3D printen nu precies, wat is er al mogelijk?’

De digitalisering van de bouw

In ons dagelijks leven zijn we er al aan gewend, de verregaande digitalisering van producten, diensten, productie- en maakprocessen. In de bouw zien we dit ook terug. Waar we eerst nog met de hand tekeningen maakten, gingen we in de jaren ’80 met de komst van de computer en 2D CAD software digitaal tekenen. 

Door BIM zijn we nu al in staat om met  3D-software 3D-modellen van gebouwen te produceren waaraan we informatie  koppelen. Informatie die centraal opgeslagen staat, bijvoorbeeld in een Cloud. Deze informatie is met behulp van Ipads op de bouwplaats terplekke te raadplegen. Ik denk dat bijna niemand dit 10 jaar geleden had voorspeld. 

Wat zal de volgende digitaliseringsslag zijn? Misschien is het wel 3D-printing. 

Wat is 3D-printing?

3D-Printing is een vorm van zogenoemde ‘digital manufacturing’. Een machine wordt aangestuurd door een 3D-bestand, dat door een computer naar de machine wordt gestuurd. We onderscheiden drie  manieren van 3D-printing: Additive Manufacturing, Subtractive Manufacturing en een combinatie van deze twee genaamd Hybrid Manufacturing.

Additive Manufacturing 

Additive betekend ‘toevoegen’ (to ad). Printers die printen volgens deze techniek printen meerdere laagjes op elkaar zodat ze samen een 3D-object vormen. Het voordeel van deze techniek is dat er geen onnodig restmateriaal wordt verspilt. De printer gebruikt alleen dat materiaal wat nodig is om het 3D-object te maken. Er zijn verschillende  soorten van additive manufacturing, te weten: Polyjet methode, Stereolithografie, Fused deposition modeling (FDM) en selective laser sintering.

Subtractive Manufacturing 

Subtractive betekend ‘onttrekken’. Bij Subtractive manufacturing gaat het om het verwijderen van materiaal uit een groter geheel. Een bekend voorbeeld hiervan is de aansturing van CNC machines waarbij bijvoorbeeld uit een grote plaat hout verschillende vormen worden gesneden met behulp van een laser. Een nadeel van deze manier van fabriceren is dat het voor veel onnodig restmateriaal zorgt.

Hybride systemen

En er zijn ook printers die gebruik maken van beide printtechnieken. Zie bijvoorbeeld dit filmpje.

In essentie verschilt 3D-Printing dus eigenlijk niet zoveel van 2D printen. Het proces is gelijk. Je stuurt een digitaal bestand via de computer naar een printer en het wordt uitgeprint. Het resultaat is alleen anders.

 Bron: economist.com

3e industriële revolutie 

De impact van 3D-Printen laat zich nog moeilijk voorspellen. Sommige experts duiden deze techniek aan als een nieuwe industriële revolutie. Ze voorspellen dat deze nieuwe manier van produceren  bestaande productieprocessen ingrijpend gaat veranderen. Om aan te geven hoe groot deze ontwikkeling is: het gerenommeerde consultancy bureau McKinsey schat de economische impact van 3D-Printing op maar liefst $550 miljard per jaar in het jaar 2025. Let wel, dit is voor alle sectoren bij elkaar. De Engelse overheid is zelfs zo overtuigd van de potentie van 3D-printen dat ze besloten hebben 3D-printers te verplichten op middelbare scholen! Op het Rotterdamse Calvijn college zien ze dit ook Daar sleutelden 15-16 jarige leerlingen in een handomdraai een 3D printer in elkaar en  bedachten moeiteloos nieuwe concepten voor de toepassing van 3D printen voor een renovatieopgave.

Wat kan 3D printen betekenen voor de bouwsector?

Ook in de bouwsector zal 3D-printen zijn weerslag hebben. Dan volgt automatisch de vraag: hoe kan onze sector inspelen op deze nieuwe productiemethode en in welke mate biedt dit ons nieuwe kansen? Een prangende vraag waar ik graag dieper op inzoom in mijn volgende blog.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan de volgende blogs: '3D-printing op Rotterdam-Zuid' van Jack de Leeuw, SBRCURnet. 'Bij-de-hand bouwen' van Carol Hol, Consire. Of neem contact op met Sven Boekhout sven.boekhout@sbrcurnet.nl tel: 010-2605959

Bron foto: DUS Architecten