0

Alles begint met het signaleren van kansen

Lees het interview met SBRCURnet-directeur Jeannette Baljeu, over het signaleren van kansen.

Onlangs verscheen ons corporate mini-magazine waarin wij uitleggen hoe wij samen bouwen aan kennis en kwaliteit. In dit magazine vertelt directeur Jeannette Baljeu in een interview dat dit begint met het signaleren van kansen. U leest het interview hieronder.

Wat worden er in Nederland toch mooie dingen gemaakt, denkt Jeannette Baljeu vaak bij zichzelf. De directeur van SBRCURnet weet wat er nodig is om dat over vijftig jaar nog te kunnen zeggen: precompetitieve kennisontwikkeling. “Als we de handen ineen slaan, kunnen we de opgaven van de komende tijd zeker de baas.”

“Er komt de komende jaren heel veel op ons af: circulariteit, CO2-reductie, assetmanagement, smart cities. Daar wordt de hele keten mee geconfronteerd. Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Ik geloof heel erg in platforms waarin we met andere betrokken partijen onze kennis kunnen delen. Als onafhankelijke en onpartijdige kennisinstelling zijn wij bij uitstek in staat om betrokkenen al in de preconcurrentiële fase bij elkaar brengen.


Groot geworden door signaleren nieuwe ontwikkelingen

Wij lopen graag voorop bij het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we ook groot geworden. Iedereen in de sector heeft nu zijn mond vol van circulair bouwen, maar 15 jaar geleden hadden wij de eerste publicatie daarover. Wij dachten toen al na over de ontwikkeling van nuttige instrumenten. Alles begint met het signaleren van kansen. Wat is er mogelijk in de bouw? Die vraag stellen wij onszelf doorlopend. Wij herkennen thema’s in een vroeg stadium. Ik ben bijvoorbeeld druk bezig met het betonakkoord, waarin circulair gebruik van beton en CO2-reductie in de keten de hoofdvraagstukken zijn. De keten wil hierover een akkoord sluiten. Let maar op, dat wordt op middellange termijn een belangrijk aandachtspunt.

Coalities vormen

Met het wegvallen van subsidies, staan verkenningen onder druk. Meer dan ooit moeten we coalities vormen om onze waarde te bewijzen.  Mijn rol als directeur is het bij elkaar brengen van partijen om de samenwerking te bevorderen. Ik vind dat er nu nog te veel versnippering is in de bouw. Daarom ben ik zo blij met het ontstaan van de Bouwcampus. Die geeft enorme kansen om samen op te trekken en kennis te ontwikkelen. De keuze om hier onderdeel van uit te maken, is voor ons een logische. Wij willen nog meer met andere partijen samenwerken, zo eenvoudig is het.

Niet voor niets zoeken wij ook steeds meer samenwerking met bijvoorbeeld Platform31, CROW, CFPB, ISSO en NEN. Maar we nemen ook de aanzet tot nieuwe organisaties. Zo dragen wij actief bij aan de kennisontwikkeling in Nederland, iets waar we trots op mogen zijn. Partijen willen bij een bouwopgave graag weten hoe een ander die oplost, of het nu om kades, bruggen, multifunctionele daken of iets heel anders gaat. Het moet vanzelfsprekend zijn om bij dergelijke vraagstukken naar SBRCURnet te stappen. Wij hebben de kennis en het netwerk om betrokkenen verder te helpen.

Bouwkwaliteit hoog houden

Wanneer ik door Nederland rijd, valt het me vaak op hoeveel mooie dingen er worden gemaakt. Daar word ik vrolijk van. Bouwprocessen hebben een enorme impact op de omgeving. Dat ervoer ik als wethouder in Rotterdam, maar ik merk het ook in mijn privéomgeving. Het is in ons aller belang om die processen zo soepel mogelijk te laten verlopen en de bouwkwaliteit in ons land hoog te houden. Als SBRCURnet gaan wij daarom graag in gesprek om collectieve vraagstukken op te pakken. Benader ons daarvoor gerust. U kunt me bereiken via jeannette.baljeu@sbrcurnet.nl