0

Begroeiing in de gebouwde omgeving

Lees de blog "Begroeiing in de gebouwde omgeving" door Barbera Peters, projectmanager.

Door Barbera Peters, projectmanager

Begroeide daken en gevels worden steeds vaker toegepast bij bouwprojecten. Hierbij wordt niet alleen gefocust op duurzaamheid, maar ook op esthetische aspecten. Maar in hoeverre is dit gemeengoed aan het worden?
 In het Inspiratieboek Duurzame kantoren worden een aantal ‘groene projecten’ genoemd, maar het blijkt dat er toch nog wat onwetendheid is over het onderwerp. Er valt dus nog een slag te slaan in de groene wereld.

Toen in 2005 de publicatie Dakbegroeiingsrichtlijn van toenmalig SBR verscheen, was dit onderwerp nog vernieuwend en onbekend. De publicatie gaf richtlijnen voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van begroeiing op daken. In navolging daarop werden de publicaties Daken in ’t groen (2007), Gevels in ‘t groen (2008) en Groen in gebouwen (2009) gepubliceerd en de interesse bij ontwerpers en opdrachtgevers om groen toe te passen in een gebouwontwerp, nam toe. 

Onderzoek naar voordelen groen

In deze publicaties kwam naar voren dat het gebruik van groen bij gebouwen positieve uitwerkingen had voor de mens (gezondheid), natuur (klimaat en fauna) en uiteraard esthetische beleving. Voor mij was dit in die tijd aanleiding om een onderzoek te starten naar de bouwtechnische en bouwfysische aspecten van het gebruik van groen aan gebouwen. Heeft het ook voordelen voor het gebouw als je groen gaat toepassen? 

Hoewel de isolerende werking tegenvalt van de groenpakketten, draagt het wel bij aan minder opwarming door de zon, mede door de verdamping van de planten en mede doordat groen minder warm wordt dan bijvoorbeeld bitumen. Maar andere effecten zijn nog niet altijd wetenschappelijk onderbouwd en de regelgeving stelt hierover ook vaak geen eisen. Denk aan brandveiligheid, windeffecten, waterberging. Gelukkig zijn er een aantal marktpartijen en de NEN in 2011 gestart om met hun praktijkervaringen kennis in te brengen om tot een norm over begroeide daken te komen. Inmiddels is deze commissie hier hard mee bezig. 

Leren van de praktijk

Maar naast regelgeving kunnen we ook leren van alle praktijkvoorbeelden die inmiddels zijn gerealiseerd. Als SBRCURnet willen wij dan ook een digitaal handboek starten waarin veel inspirerende projecten staan waarin begroeiing toegepast is. Wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we eigenaren en ontwikkelaars nog meer stimuleren om groen toe te passen? Wat komt er nog meer bij kijken? Daarnaast zal er per projectfase besproken worden welke aspecten van belang zijn, zodat zowel bouwers, beheerders, ontwerpers en groenleveranciers weten wat ze te wachten staat. Op deze manier gaan we een interactieve kennistool ontwikkelen waarin techniek, proces en inspiratie gebundeld worden. 

Deel uw ideeën

Bent u ook betrokken geweest bij een bijzonder project waarin groen toepast is? Heeft u kennis over ontwerpen en beheren met groen? Of staat u voor de opgave om tijdens een ambitieus project groen toe te passen? Wij zijn op zoek naar partners die samen met ons dit idee willen uitwerken. Neem per mail (barbera.peters@sbrcurnet.nl) of telefonisch (010-206 59 59) contact met mij op om te zien in hoeverre wij elkaar kunnen helpen.