0

Beter samenwerken is winst voor iedereen

Lees de blog "Beter samenwerken is winst voor iedereen" door Rinie Barendregt, eigenaar Jac. Barendregt Infra B.V.

Door Rinie Barendregt, eigenaar Jac. Barendregt Infra B.V.

De totale verspillingen binnen routinematige infrastructurele werken kunnen oplopen tot zo’n 30%. Als je beter samenwerkt en opdrachtnemers eerder betrekt, kun je dit percentage drastisch terugbrengen. Vanuit die gedachte sluiten een aantal  MKB-Infra aannemersbedrijven uit Rijnmond in 2011 een zogenoemd open convenant met de gemeente Rotterdam, de opdrachtgever. Het convenant kan de opmaat vormen voor ‘de samenwerking  van de toekomst’ tussen opdrachtgevers en het MKB.

Boemerang 

Veel werk in de infrasector bestaat uit wat je noemt routinematige activiteiten: het reconstrueren van een kruispunt of het vernieuwen van de  riolering. Opdrachtnemers in de sector zijn van mening dat ze dit soort projecten veel efficiënter en met minder faalkosten kunnen aanleggen. Dus nemen ze, zoals gezegd, in 2011 het initiatief tot een open convenant. Door kennis en informatie te delen en samen te werken op basis van vertrouwen, kun je namelijk geld en tijd besparen. 

Gebruikelijk is om werken openbaar aan te besteden op basis van laagste prijs. De opdrachtnemer brengt in dit systeem vaak meerwerk in rekening, door handig gebruik te maken van fouten in het bestek. Vergissingen in het ontwerp keren dan als een boemerang terug bij de opdrachtgever in de vorm van meerkosten. 

Bouwen aan vertrouwen 

Die afrekencultuur stimuleert geen van beide partijen om informatie te delen met elkaar. Er is geen vertrouwensbasis en de betrokkenen leren elkaar niet goed kennen. Na een project gaat iedereen weer naar een volgend project, met andere partners. Gevolgen van deze manier van werken: veel gedoe en verspilling van tijd, geld en energie. Die energie kun je beter aan de voorkant van projecten investeren, in het delen van informatie.

In het kader van de convenantgedachte worden projecten meervoudig ondershands aanbesteed aan zowel deelnemers als niet-deelnemers van het convenant. Ook wordt er geëxperimenteerd met het laten uitwerken van een schetsontwerp tot een uitvoeringsontwerp door de opdrachtnemer. Transparantie en goede samenwerking zijn bij die projecten heel belangrijk, maar de basis is vertrouwen. Een gedegen vertrouwensbasis is voorwaarde voor het delen van informatie en dat vormt dan ook de basis voor het MKB-convenant.

De betrokken partijen steken de eerste jaren veel tijd in het opbouwen van die vertrouwensband. Ze doen dat door open en eerlijk te zeggen wat ze denken en hun kaarten op tafel te leggen. Het zijn zaken waar beide partijen aan moeten wennen.  Zo vraagt de opdrachtgever zich wel eens af of hij de aannemer zijn raming wel moet laten zien en of hij hem inderdaad al moet betrekken bij het uitwerken van het schetsontwerp. 

Hogere kwaliteit en kostenbesparingen

De samenwerking tussen de selecte groep opdrachtnemers en de gemeente Rotterdam loopt en we kennen elkaar inmiddels goed. De projecten in het kader van het convenant komen in een stroomversnelling. 

De uitgevoerde projecten tonen de voordelen aan van de open convenant-aanpak: een hogere kwaliteit en kostenbesparingen. Kortom: “Best For Project”. Reden voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om deze samenwerkingsvorm voort te zetten.

Over de auteur

Rinie Barendregt is eigenaar van Jac. Barendregt Infra bv, een  familiebedrijf dat al sinds 1964 actief is op het gebied van grond-, weg- en waterbouwprojecten. Niet alleen gespecialiseerd in hoofd- en onderaanneming van grond-, weg- en waterbouwprojecten, maar ook in te schakelen voor machineverhuur, transport, groenvoorziening en onderhoud.

Kennispartnerproject Open convenant Rotterdam MKB-Rijnmond

Op initiatief van het midden- en kleinbedrijf uit de regio Rijnmond sloot de gemeente Rotterdam een open convenant met het MKB. Dat betekent dat ze open en eerlijke afspraken maakten over hun behoeften en gewenste investeringen. SBRCURnet is hierbij ingezet in het kader van het Kennispartnerprogramma van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (O&O-fonds).