0

Groot onderzoek naar belang van waarden bij het werken met BIM

De Bouwinformatieraad (BIR) en het Innovatieplatform ICT in de Bouw (IIP Bouw) roepen circa 15.000 werkenden in de bouw op om mee te doen met het eerste waardenonderzoek over het werken met het Bouwerkinformatiemodel (BIM). Waarden bepalen ons dagelijks handelen en zijn van invloed op het samenwerken met BIM. Op basis van de resultaten stelt de BIR een plan op om de invoering van BIM in de bouwsector te versnellen.

De Bouwinformatieraad (BIR) en het Innovatieplatform ICT in de Bouw (IIP Bouw) roepen circa 15.000 werkenden in de bouw op om mee te doen met het eerste waardenonderzoek over het werken met het Bouwerkinformatiemodel (BIM). Waarden bepalen ons dagelijks handelen en zijn van invloed op het samenwerken met BIM. Op basis van de resultaten stelt de BIR een plan op om de invoering van BIM in de bouwsector te versnellen.

Het waardenonderzoek is gebaseerd op het waardenmodel van Richard Barrett. Dit waardenmodel is veel toegepast bij organisatieverandering en onderzoekt de menselijke factor daarbij. Over technische mogelijkheden en de voordelen van BIM is al veel bekend. De menselijke factor en de persoonlijke waarden om met BIM te werken, is nog niet onderzocht. Voorbeelden van deze waarden zijn integriteit (van mensen en data), economie, openheid, flexibiliteit en creativiteit. Mensen in organisaties handelen dagelijks op basis van deze waarden.

Geen gemeengoed
Steeds meer organisaties werken met BIM en ervaren dagelijks de voordelen ervan. Verminderen van faalkosten en transactiekosten zijn bekende voorbeelden. Toch is werken met BIM nog geen gemeengoed in de bouwsector.

“Omdat ons handelen wordt bepaald door onze waarden, zijn diezelfde waarden dus ook verbonden met de technologie die ons handelen versterkt, of vervangt. Daarom moeten we in de toekomst de door ons gewenste waarden inbouwen in technologie”, aldus Prof. dr. ir. van Oortmerssen, voorzitter van de Stuurgroep van het waardenonderzoek.

Technologie aanpassen
Door meer inzicht in de waarden verwacht van Oortmerssen dat technologie wordt aangepast en daarmee de invoering van BIM aanzienlijk kan worden versneld. En dat helpt de hele sector vooruit!

Het BIM Waardenonderzoek start op dinsdag 25 juni. Na het onderzoek en de analyse van de resultaten volgen vanaf september een aantal evaluatiebijeenkomsten. Het onderzoeksrapport wordt eind 2013 verwacht en gepubliceerd in vakbladen en op de website van de BIR.

Het onderzoek kan worden ingevuld via de website www.bimwaardenonderzoek.nl.

Klik hier om direct naar het onderzoek toe te gaan.

De Bouwinformatieraad (BIR) en het Innovatieplatform ICT in de Bouw (IIP Bouw) roepen circa 15.000 werkenden in de bouw op om mee te doen met het eerste waardenonderzoek over het werken met het Bouwerkinformatiemodel (BIM). Waarden bepalen ons dagelijks handelen en zijn van invloed op het samenwerken met BIM. Op basis van de resultaten stelt de BIR een plan op om de invoering van BIM in de bouwsector te versnellen.

Het waardenonderzoek is gebaseerd op het waardenmodel van Richard Barrett. Dit waardenmodel is veel toegepast bij organisatieverandering en onderzoekt de menselijke factor daarbij. Over technische mogelijkheden en de voordelen van BIM is al veel bekend. De menselijke factor en de persoonlijke waarden om met BIM te werken, is nog niet onderzocht. Voorbeelden van deze waarden zijn integriteit (van mensen en data), economie, openheid, flexibiliteit en creativiteit. Mensen in organisaties handelen dagelijks op basis van deze waarden.

Steeds meer organisaties werken met BIM en ervaren dagelijks de voordelen ervan. Verminderen van faalkosten en transactiekosten zijn bekende voorbeelden. Toch is werken met BIM nog geen gemeengoed in de bouwsector.

“Omdat ons handelen wordt bepaald door onze waarden, zijn diezelfde waarden dus ook verbonden met de technologie die ons handelen versterkt, of vervangt. Daarom moeten we in de toekomst de door ons gewenste waarden inbouwen in technologie”, aldus Prof. dr. ir. van Oortmerssen, voorzitter van de Stuurgroep van het waardenonderzoek.

Door meer inzicht in de waarden verwacht van Oortmerssen dat technologie wordt aangepast en daarmee de invoering van BIM aanzienlijk kan worden versneld. En dat helpt de hele sector vooruit!

Het BIM Waardenonderzoek start op dinsdag 25 juni. Na het onderzoek en de analyse van de resultaten volgen vanaf september een aantal evaluatiebijeenkomsten. Het onderzoeksrapport wordt eind 2013 verwacht en gepubliceerd in vakbladen en op de website van de BIR.

Het onderzoek kan worden ingevuld via de website www.bimwaardenonderzoek.nl, klik hier om er direct naar toe te gaan.