0

Binnenstedelijke kademuren, nationale trots of nationale zorg?

Lees de blog "Binnenstedelijke kademuren, nationale trots of nationale zorg?" door Fred Jonker, projectmanager SBRCURnet.

Door Fred Jonker, projectmanager SBRCURnet

Oktober 2013: een kademuur in Utrecht stort gedeeltelijk in. Schrikbarend nieuws? Bekijk je dit statistisch, dan is dit nog maar de vraag. Wel blijkt bij een groot aantal kademuren sprake van zwakke plekken of een slechte kwaliteit (Cobouw, 28 december 2013). Maar de instorting van een slechte kade is het gevolg van een samenloop van ongunstige omstandigheden. Hoe het in Utrecht zover is gekomen, laat ik graag over aan het oordeel van deskundigen.

Instortende binnenstedelijke kademuren halen het nieuws, omdat veel van onze mooie Nederlandse steden een (groot) areaal bezitten. In een aantal gevallen zijn ze al eeuwen oud en hebben ze veel historische waarde.

Discussie over veiligheid en beheer

In de afgelopen jaren werd duidelijk dat het in Nederland ontbreekt aan een heldere, breed gedragen filosofie over de veiligheid van kademuren. En er blijkt ook veel onduidelijk te zijn met het oog op het beheer en onderhoud. Over het algemeen vindt elke gemeente zelf het wiel uit.

Er bleek behoefte om de versnipperd beschikbare kennis en ervaring te bundelen in een handboek. In de afgelopen drie jaar heeft een SBRCURnet commissie hieraan gewerkt. Een belangrijk aspect bij het opstellen van dit Handboek Binnenstedelijke kademuren is, dat er goed is gekeken naar de veiligheidsbenadering van andere geotechnische constructies zoals damwandconstructies (CUR 166) en kademuren van de grote zeehavens (SBRCURnet handboek Quay Walls). Deze drie handboeken zitten dus op één lijn qua veiligheidsbenadering.

Inspectie

De functionele eisen waaraan de kade moet voldoen bepalen de maatregelen die noodzakelijk zijn. Kun je aan de functionele eisen voldoen met voldoende beheersmaatregelen, dan is aanpassing wellicht niet nodig. Daarom gaat het nieuwe handboek in op het beheer en onderhoud van binnenstedelijke kademuren. En het geeft een toelichting op het verzamelen en up-to-date houden van informatie over de toestand van de kade, als onderdeel van het integrale beheer.


Als een inventarisatie onvoldoende informatie oplevert over de huidige toestand van een binnenstedelijke kademuur, dan kan een gerichte inspectie op onderdelen inzicht bieden. Met een goed beeld van de huidige toestand van de constructie kun je toetsen of, en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. Ook voor herstelmaatregelen of nieuwbouw biedt het nieuwe naslagwerk handreikingen, waarbij een specifieke veiligheidsbeschouwing wordt voorgeschreven.

Handboek verkrijgbaar

Een breed samengestelde commissie van deskundigen heeft het proces begeleid en ervoor gezorgd dat alle beschikbare kennis en ervaring in dat handboek is opgenomen. Het is te bestellen via deze website en zal zeker helpen om een tweede ‘Utrecht’ te voorkomen. De prijs van de publicatie is
€ 75,00.