0

Biobased bouwen: eeuwenoude techniek in een modern jasje

Lees de blog 'Biobased bouwen: eeuwenoude techniek in modern jasje', door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet.

door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Hout, hennep, vlas en bamboe (om maar een paar materialen te noemen) zijn prachtige producten die continu verbeterd en doorontwikkeld worden. Ook de bouwmethoden waarin deze biobased materialen worden toegepast, moderniseren. Het prefabriceren van biobased bouwelementen bijvoorbeeld, is al lang mogelijk. De associatie met ‘vroeger’ en ‘ambachtelijk vakmanschap’, is niet vreemd. Maar het is goed om te realiseren dat ook het bouwen met biobased materialen steeds meer gepaard gaat met geavanceerde bouwtechnieken. 

Veel biobased bouwmaterialen worden al decennia lang toegepast. Maar in de (nabije!) toekomst spelen deze materialen een nog veel grotere rol. De materialen zijn of worden in een nieuw jasje gestoken en bieden nieuwe, ongekende mogelijkheden. 


Plaggenhutten en hobbithuisjes 

Bouwen met biobased materialen voldoet (uiteraard) aan alle moderne kwaliteitseisen. Inleveren op comfort en behaaglijkheid is dan ook absoluut niet aan de orde. Met biobased bouwmaterialen kan moderne architectuur gerealiseerd worden, dat voldoet aan het niveau van Passiefhuis, Active House of Nul-op-de-Meter. En dat mét alle voordelen die een dampopen gevelconstructie oplevert. Niet voor niets slaat het London Science Museum* al haar waardevolle museumstukken op in een gebouw van kalkhennep. Het bouwproces van een biobased bouwproject doet in sommige gevallen misschien herinneren aan vroeger, maar het resultaat doet dat allerminst. De vergelijking met plaggenhutten en hobbithuisjes doet het biobased bouwen ernstig tekort. Wetende dat met biobased oplossingen een hoog bouwkundig kwaliteitsniveau bereikt kan worden, kan ik geen excuses meer verzinnen om er niet mee aan de slag te gaan.

De toekomst van bouwen

Gelukkig ben ik niet de enige die blij wordt van de kansen die biobased bouwen biedt. Het animo is groot, zo bleek tijdens ons webinar ‘De toekomst van bouwen; bouwen met biobased materialen’ in mei dit jaar. Tijdens het webinar kwamen verschillende mogelijkheden en aandachtspunten van bouwen met biobased materialen aan bod. Helaas biedt een tijdsbestek van 60 minuten niet de mogelijkheid om dieper op de details in te gaan. Maar juist daar is veel behoefte aan. De kansen groeien exponentieel, maar hoe vind je alle noodzakelijke informatie? Talloze vragen kwamen voorbij: ‘Hoe maak je bijvoorbeeld de afweging voor de keuze voor het ene of het andere materiaal?’, ‘Wat zijn de mogelijkheden voor de bestaande bouw?’ en ‘Wat is nu écht de invloed op het binnenklimaat?’ Gastsprekers Patrick Schreven (ORGA Bouw) en Rens Borgers (Ecobouw Salland) gaven inzicht in deze en meer vragen

Een biobased gebouw voelt prettiger?

Om in te gaan op de vragen wat het binnenklimaat betreft, ben ik in eerste instantie geneigd te zeggen: daar ligt een mooie uitdaging voor de wetenschap. Er is veel behoefte aan onderzoeksresultaten die de relatie tussen materiaalgebruik en het binnenklimaat laten zien. De opmerking ‘het voelt zoveel prettiger’ kunnen we dan ook daadwerkelijk onderbouwen. Aan de andere kant is een comfortabel binnenmilieu erg persoonlijk. De één wil graag een constante temperatuur in zijn woonhuis, de ander vindt het fijn om de seizoenen te ervaren. Bovendien zijn wetenschappelijke resultaten niet één op één te vertalen naar een willekeurig gebouw op een willekeurige locatie in het land. De vormgeving, de oriëntatie en de inrichting van de buitenomgeving spelen óók een rol. Het verzamelen van gebruikerservaringen is daarom minstens zo belangrijk. Wetenschappelijke resulaten verkregen via sensoren en computermodellen, dienen naar mijn mening ingezet te worden om de gebruikerservaringen te verklaren. En niet andersom.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van biobased bouwmaterialen, en zou u hier graag praktijkervaring mee willen opdoen? Dan biedt een praktijkcase in Amersfoort u deze kans. Aanmelden kan nog steeds!

* Er zijn diverse Engelstalige artikelen te vinden over de prestaties van de Hempcrete Storage Facility at Wroughton.