0

Blog Arne Balvers: wat levert transformatie op?

Wat levert een kantoortransformatie mij eigenlijk op? Dat is een vraag die veel kantooreigenaren zich steeds vaker stellen.

Wat levert een kantoortransformatie mij eigenlijk op?

Dat is een vraag die veel kantooreigenaren zich steeds vaker stellen. Transformatie klinkt als een interessante optie voor kantoren waarvan het toekomstperspectief slecht is. Toch heeft er rond transformatie lange tijd een sfeer gehangen van “dat komt financieel toch nooit uit”.

Afwaarderen en investeren

De werkelijke waarde van kansarme kantoren wordt steeds vaker zichtbaar en daar worden eigenaren niet vrolijk van. In veel gevallen is de waarde van de slechte kantoren de oud-betonprijs. Als de locatie zich daarvoor leent is het steeds vaker rendabel om een investering in het kantoor te doen en daarmee een andere functie te faciliteren. De afwaarderingen helpen daardoor mee aan een nieuwe positieve ontwikkeling, het maakt transformatie in veel gevallen nu opeens wel kansrijk!

Rekentool Transformatie “van kantoor naar woning”

Omdat regelgeving, bouwtechniek, financiën en fiscaliteit bij transformatie gecompliceerd zijn heeft bbn adviseurs het initiatief genomen om, in samenwerking met SBR en Deloitte belastingadviseurs, een online rekentool te ontwikkelen. De rekentool past bij de eerste verkenningen om een transformatie te onderzoeken.

Door de invoer van de karakteristieken van een kantoor en de keuze voor tal van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen kunnen de investeringen worden bepaald. Ook de invloed van BTW wordt meegenomen in de business-case. Hierbij worden de essentiële criteria die van invloed zijn op het wel of niet afdragen van BTW toegelicht en doorgerekend.

Scenario’s

Verschillende scenario’s van tijdelijke transformatie met een beperkte investering tot permanente transformatie met eventueel grotere aanpassingen aan het gebouw kunnen daarbij vergeleken worden. U kunt dus op zoek naar de meest kansrijke transformatie voor uw situatie!

Na de lancering van de eerste versie van de online rekentool kantoortransformatie eind juni hebben ruim 2500 mensen de tool gebruikt. De tool heeft daarom een uitbreiding gekregen waardoor ook de fiscaliteit kan worden meegenomen in de berekeningen.

Ga hier naar de nieuwste versie van de rekentool

KennisLokaal

In het KennisLokaal praktijkgericht rekenen aan transformatie van kantoren krijgt u een introductie op de rekentool en u gaat zelf aan de slag met enkele cases. Tevens krijgt u inzicht in de fiscale knelpunten mogelijkheden bij transformatie. U als eigenaar of gemeente mag uw eigen gebouw ‘meenemen’. Zo kunt u uw eigen vraagstukken en problemen meteen in de praktijk testen.

Arne Balvers, bbn adviseurs