0

'BIM als samenwerkingstool'

Lees de blog "BIM als samenwerkingstool" door Wouter Notenbomer, projectmanager SBRCURnet.

Door: Wouter Notenbomer, projectmanager SBRCURnet

In de bouw wordt er steeds vaker gesproken over de term ‘BIM’. Steeds meer architecten, aannemers, adviseurs en installateurs roepen dat er moet worden geBIMd. Het lijkt wel of een gebouw dat zonder een BIM wordt gebouwd, geen goed gebouw meer kan zijn. Maar wat is BIM nu eigenlijk?

BIM, afkomstig uit het Engels, is de afkorting van Building Information Model, oftewel Bouwwerk Informatie Model. Met andere woorden: een digitaal model van een gebouwontwerp waaraan allerlei informatie wordt gekoppeld. Het gebouw wordt in de computer volledig 3D gebouwd, zoals het ook in werkelijkheid zal gaan worden gebouwd. Voordeel hiervan is dat het gebouw al een keertje is gebouwd, waardoor moeilijke hoeken en problemen in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden. Deze problemen kunnen in het digitale model makkelijk aangepast worden, waardoor het gebouw op de bouwplaats eenvoudiger wordt om uit te voeren. BIM moet dus niet worden toepast omdat het een trend is in de bouwsector, het is een hulpmiddel (een tool) om een gebouw te bouwen met een betere kwaliteit.

Ondanks dat een BIM-model het gebouwontwerp in 3D is, worden er nog steeds platte tekeningen gemaakt voor op de bouwplaats. Deze platte tekeningen worden echter uit het 3D-model gehaald. Het voordeel hiervan is dat alle tekeningen, zoals plattegronden, gevels en doorsneden, op elkaar zijn afgestemd. Bij het ‘ouderwetse’ tekenwerk in 2D ging dit nog wel eens verkeerd, met alle gevolgen van dien. Tekeningen gingen vaak ook heen-en-weer tussen architect, adviseur, aannemer en installateur zodat iedereen zijn eigen set tekeningen kon maken. Als de architect dan iets ging wijzigen, moest dit aan iedereen worden doorgegeven en worden gecontroleerd op tegenstrijdigheden. Dit kostte veel tijd en moeite. Bovendien ging dit niet altijd goed, met veel meerwerk als gevolg. Een BIM-model kan hierin van grote meerwaarde zijn, doordat er een centraal model is. Het centrale model bevat alle grenzen en afspraken waar de architect, adviseur, aannemer en installateur zich aan moeten houden. Zij werken niet in het centrale model, maar hebben hun eigen (aspect)model. Dit aspectmodel controleren (clashen) zij steeds met het centrale model om overschrijdingen te voorkomen. Wijzigingen in het centrale model kunnen op aanvraag en in overleg worden gedaan. Dit is waar de samenwerking om de hoek komt kijken. Het overleggen, afstemmen en ‘clashen’, oftewel samenwerken met je ketenpartners, gebeurt bij het werken in een BIM vaker dan bij het ‘ouderwetse’ tekenwerk. Dit komt de kwaliteit van het gebouw ten goede en dus een tevreden opdrachtgever.

Het werken in een BIM is geen doel op zich, maar een tool om samen met ketenpartners een kwalitatief beter gebouw te bouwen. Juist omdat het een tool is om meer te gaan samenwerken, is de communicatie veel belangrijk geworden tussen architect, adviseur, aannemer en installateur. Een BIM kan deze communicatie niet op zich nemen, dat blijft mensenwerk. Het bouwen van het gebouw moet net zo goed door vakmensen blijven gebeuren. Desalniettemin biedt BIM veel voordelen om niet langer te wachten met het implementeren in de eigen bedrijfsprocessen.

Lees ook ons Infoblad over BIM of onze kennispaper over BIM.