0

Slechte diepwand, probleem of zegen?

Lees de blog "Slechte diepwand, probleem of zegen?" door ir. Jan van Dalen, Strukton.

Door ir. Jan van Dalen, Strukton


‘Van je fouten kun je leren’ hoor je vaak. Toch wordt het maken van fouten in civieltechnische projecten vrijwel altijd slecht ontvangen. Het moet immers in één keer goed gaan en als dat niet lukt, gaat het meestal gelijk om veel geld. En héél veel commotie. Zo was Amsterdam te klein, toen in 2008 de Wevershuisjes aan de Vijzelgracht plotseling fors verzakten. Oorzaak: Een diepwand die onvoldoende dicht was voor water en zand.

In het project Spoorzone Delft is het dit keer wel gebeurd: fouten maken om van te leren. Bewust, en op een gecontroleerde manier. Mogelijk gemaakt door een fantastische samenwerking tussen Geo-impuls, de bouwers van Spoorzone, de opdrachtgever en de TU Delft.

Ten strengste ontraden

Het proces van verdringing van bentoniet door beton tijdens het storten is essentieel en kritisch voor het krijgen van een goede diepwand. Beton en bentoniet moeten uitstekend vloeibaar zijn om het stromingsproces in de sleuf optimaal te laten verlopen. Daarnaast mag de wapeningskorf niet zo dicht zijn, dat deze de stroming teveel remt. Eind deze zomer zijn twee proefpanelen gemaakt waarbij nu juist met deze parameters (dichtheid wapening, vloeibaarheid beton en bentoniet) is gevarieerd. Op een manier die in CUR 231 ten strengste wordt ontraden.

De panelen hebben geen functie voor het project, maar zijn midden in de bouwput geplaatst. De slechte plekken die deze panelen volgens prognose vertonen, zullen tijdens het ontgraven van de put stukje bij beetje in het zicht komen. Eind september zijn de eerste 2 meter (van 10) vrij gegraven en kunnen we in ieder geval constateren dat het gelukt is om slechte panelen te maken.

Bijvangst

De resultaten van deze proef zullen de wetenschap vooruit helpen. Voor het onderzoek van collega promovendus Rodriaan Spruit, zal de techniek van ‘de crosshole sonic logging’ kunnen worden gevalideerd en mogelijk aangescherpt. Ten behoeve van mijn onderzoek geldt hetzelfde voor de techniek van het ‘met eindige elementen rekenen aan de stroming van beton en bentoniet in het paneel’.

Daarnaast is er door deze proeven ook nog de nodige ‘bijvangst’. Zo hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van gekleurd beton én RFID chips om de betonstroming te volgen (ideetje van Peter de Kort, waarvoor dank!), het automatisch meten van het betonpeil tijdens het storten, zowel met glasvezel als geautomatiseerd mechanisch, en met in het in kaart brengen van oppervlakteruwheid door 3D laserscannen.

Scherper inzicht

Hoofddoel van de proef is natuurlijk dat deze zal leiden tot een scherper inzicht in de ‘do’s en don’ts’ bij diepwanden. Daarmee zal de diepwandtechniek nóg betrouwbaarder worden. Onmisbaar voor het ondergronds bouwen in het dichtbevolkte Nederland. Tijdens mijn presentatie op de Geotechniekdag op 5 november zal ik meer vertellen over de resultaten.