0

Duurzaam Bouwen = deel 1

Lees de blog "Duurzaam Bouwen = Energieneutraal Bouwen" door Cindy Vissering, programmamanager SBRCURnet.

Door Cindy Vissering, programmamanager SBRCURnet

Duurzaam Bouwen = Energieneutraal Bouwen


Energie blijft mede door de insteek vanuit de overheid hét focuspunt binnen duurzaam bouwen. Vanuit Europa wil men naar Near Zero Energy Buildings (NZEB), bijna energieneutrale gebouwen. AgentschapNL heeft het in dit geval over gebouwgebonden energie. Koplopers in de markt en diverse programma’s zijn al verder aan het kijken. Ze kijken naar een energienotaloze woning. Hierbij is het streven dat alle energie inclusief het energieverbruik van de bewoner zelf, door het gebouw kan worden opgewekt. Energieleverende gebouwen gaan nog een stap verder. Hoewel er veel kan, wordt dit nog lang niet overal ook ingezet. In deze blog vindt u overzicht van de mogelijke aanvliegroutes naar energieneutrale gebouwen.

Trias Energetica
In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het begrip de Trias Energetica geïntroduceerd:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
  2. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in om aan de resterende energiebehoefte te voldoen

Bouwconcepten
Een aantrekkelijke manier om een (bestaand) gebouw energieneutraal uit te voeren is om een bouwconcept te volgen. Hierbij is er een pakket aan maatregelen en mogelijkheden al van te voren uitgewerkt; het ene concept laat hierin wat meer keuzevrijheid dan het andere. Rest het kiezen van een concept dat past bij de gestelde ambities. Veel besproken zijn Passiefhuis en Active House. Daarnaast zijn er nog vele andere, soms commerciële, concepten op de markt.

Passiefhuis
Het bouwconcept Passiefhuis volgt deze strategie: goed isoleren ligt aan de basis van dit bouwconcept, naast voor een deel opwekking. Bij de meeste renovatieprojecten wordt deze strategie ook gevolgd, mede omdat voor oudere gebouwen geldt dat er de meeste winst behaald kan worden door goed te isoleren. Goed isoleren is een belangrijke basis, maar tot hoe ver is een driedubbel dikke isolatielaag de meest effectieve maatregel die ingezet kan worden naar energieneutraal?

Active House
Tijden veranderen: inmiddels zijn de verplichte isolatiewaarden vanuit het bouwbesluit al redelijk en aan de andere kant worden de zonnecellen steeds beter en makkelijker verkrijgbaar. Dit betekent dat de focus van verbeteren van de energiebalans steeds meer richting het opwekken van duurzame energie kan gaan. Active House is een bouwvisie dat hierop inspeelt. Voor een Active House worden er prestaties aangehouden waaraan voldaan moet worden, de keuze hoe deze opgelost worden is aan de opdrachtgever met zijn adviseurs. Zo kan voor een positieve energiebalans de keuze vallen op het veel opwekken van duurzame energie, waardoor het besparen van energie minder belangrijk wordt en er extra aandacht uit kan gaan naar grote ramen (veel daglicht) en extra goede ventilatie.

Maatregelen
Wanneer u niet van een bepaald bouwconcept uit wil gaan, maar zelf de focus wil kiezen en bepalen wat er wel en niet toegepast gaat worden, dan kunt u uit verschillende maatregelen kiezen. Om dit makkelijk te maken heeft SBRCURnet een maatregelenlijst (gratis) beschikbaar gesteld. Deze komt voort uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Vanuit deze maatregelenlijst wordt er verder verwezen naar achtergrondinformatie op de diverse onderwerpen. Deze zijn onderdeel van de DuboCatalogus.

Neem als voorbeeld: maatregel 116: Verhoog de isolatiewaarde bij bestaande bouw hierbij wordt een suggestie gegeven wat te doen: verhogen van de isolatiewaarde door een voorzetwand bijvoorbeeld. Meer informatie kan gevonden worden o.a. in het Duboblad 87: Na-isoleren gebouwschil algemeen, gratis in te zien als voorbeeld (direct rechts op de pagina).

Ter afsluiting
Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen zich inzet om de vraag naar fossiele energie te beperken, of dat nou gerealiseerd wordt door het beperken van het energieverbruik of door het meer opwekken van duurzame energie. Of dat nou gerealiseerd wordt door de voorwaarden uit het bouwbesluit nauwgezet uit te voeren, of door een vooruitstrevend bouwconcept toe te passen. Belangrijk is dat iedereen er mee begaan is.

Wilt u meer over dit onderwerp te weten komen en nog meer tips en tricks horen? Kom dan woensdag 9 oktober naar de Bouw Compleet beurs in Hardenberg en kijk op de website van SBR, www.verbouwkompas.nl en www.verbouwportaal.nl! U kunt zich gratis aanmelden voor Bouw Compleet via de website van de beurs.

Aanbieding Dubocatalogus
Bestel uw abonnement op de Dubocatalogus voor 2014 en ontvang de rest van 2013 gratis! Gebruik de actiecode dubo-20130-2014100 tijdens de bestelprocedure. De jaarlijkse licentiekosten voor de Dubocatalogus zijn op dit moment € 119 (excl. 21% BTW). Deze prijs wordt aangepast aan de jaarlijkse prijsinflatie (2014).