0

Is er een lange weg te gaan tot integrale samenwerking?

Lees de blog "Is er een lange weg te gaan tot integrale samenwerking?" door Maria Haensch, projectmanager SBRCURnet.

Door Maria Haensch, projectmanager SBRCURnet

Op19 juni jl. organiseerden we bij SBRCURnet een discussiebijeenkomst met leden van de Vereniging DIO (Duurzaam Integraal Ontwerpen). Thema van de middag was de relatie en meerwaarde van Duurzaam Integraal Ontwerpen, de Bouwcampus en ketensamenwerking. Na een uiteenzetting van SBRCURnet-directeur Jack de Leeuw over de uitgangspunten van de Bouwcampus, zoomde Perica Savanović in op bovengenoemde thema’s die het uitgangspunt vormden voor de discussie. We kijken terug op een inspirerende middag vol vragen en ideeën.

Ketensamenwerking en onderscheidend vermogen?
Ketensamenwerking wordt tegenwoordig vooral aangevlogen vanuit kostenaspecten en tijd. Door middel van procesoptimalisatie krijgt de opdrachtgever hetzelfde product voor een lagere prijs of een beter geoptimaliseerd product voor dezelfde prijs.

In de bouw is men hard op zoek naar onderscheidend vermogen, maar dat wordt vooral gezocht in de prijs via procesoptimalisatie. Is dat voldoende om je hiermee op lange termijn te onderscheiden? Is het niet een kwestie van tijd totdat het concurrentievoordeel verdwijnt? Wat gebeurt er als een maximum van ‘optimaal’ bereikt is, en iedereen het trucje geleerd heeft? Zou samenwerken niet vanzelfsprekend moeten zijn? Kun je een concurrentievoordeel op lange termijn niet beter zoeken in een meer productgerichte focus (product in brede zin, van componenten tot typen)? Dit vraagt om meer nadruk op ontwikkeling.

Faalkosten versus ontwikkelkosten
Vooral bij complexe projecten lopen de verwachte kosten ten opzichte van de oorspronkelijke prijs financieel nogal uit de hand. Voorbeelden bij de oosterburen tonen dit bijvoorbeeld aan, zoals de Elb-Philharmonie in Hamburg, het vliegveld van Berlin Brandenburg en het project Stuttgart 21.

Volgens de architecten is het eigenlijk onmogelijk om op basis van zeer algemene specificaties in het begin van een project de uiteindelijke kosten te bepalen, al helemaal als de vraagstelling nog verandert gedurende het traject. Zijn extra kosten die ontstaan i.v.m. de doorontwikkeling van vraag en aanbod dan faalkosten? In China, als een extreem voorbeeld, zien ze die extra kosten vaak niet als faal-, maar ontwikkelkosten. Daar wordt bovendien gedacht dat het niet goedkoper kan, omdat het project dan aan gewenste kwaliteit verliest. Er komt dus nog een ander aspect bij kijken: kosten t.o.v. kwaliteit.

Ketensamenwerking als antwoord op actuele vraagstukken?
De bouw is een vooral probleemoplossende sector en “als er geen problemen zijn is er geen bestaansrecht in de bouw”. Dat zien we in toenemende mate in de huidige economische situatie, is de constatering. Vraag en aanbod sluiten niet meer vanzelfsprekend op elkaar aan en de aanbiedende kant komt in een positie waar ze moeten ‘verleiden’. Zou de bouw opdrachtgevers kunnen verleiden door vragen zelf neer te zetten?

De huidige maatschappelijke vraagstukken zijn veranderd en zodanig complex dat het niet meer voldoende is dat je hetzelfde product krijgt voor een lagere prijs of dezelfde prijs met een beter geoptimaliseerd product. Veel grotere stappen moeten gemaakt worden en daarvoor is samenwerken alleen niet voldoende.

Volgens de deelnemers van DIO zouden we het veel meer moeten hebben over ‘kennisintegratie’ i.p.v. ‘ketenintegratie’. Dat vraagt om integrale samenwerking. Een benadering die uitgaat van samen werken vanuit de eigen expertise, maar met begrip van andere kennisvelden. Toch is de meerwaarde die het oplevert moeilijk te bewijzen. Elk project wordt ten slotte maar een keer gedaan.

Ketensamenwerking en Bouwcampus
De DIO deelnemers zien de meerwaarde van de Bouwcampus in kruisbestuiving. Abstractie en praktijk kunnen elkaar op de Bouwcampus vinden. Het is een plek waar bedrijven direct betrokken kunnen zijn, waar projecten uit de praktijk direct gebruikt kunnen worden om onderzoek te doen. “Laat de bouwcampus kijken of we iets slimmer kunnen doen.” Op dit moment is er geen andere plek waar zoiets kan. De Bouwcampus kan ook een incubator worden voor nieuwe spin-offs. Het is een fysieke uitwisselingsplek waar versneld kennis kan worden uitgewisseld en ontwikkeld, omdat alles op een plek is. De DIO-deelnemers zien de Bouwcampus, mits op de juiste manier opgezet, als een omgeving voor een compleet andere mind-set, met “ruimte om gekke dingen te kunnen doen”. Een mind-set die blijkbaar door ketensamenwerking tot zover niet tot stand is gekomen. Is er een lange weg te gaan voor ketensamenwerking?