0

Ketensamenwerking? Samenwerken in de bouw vraagt allereerst om investeren in jezelf

Lees de blog "Ketensamenwerking? Samenwerken in de bouw vraagt allereerst om investeren in jezelf" door Gerrit de Heer, Projectmanager/innovatieadviseur.

Door: Gerrit de Heer, Projectmanager/innovatieadviseur SBR


Ketensamenwerking gaat om integratie van kennis en kunde door samenwerking tussen mensen en organisaties om waardevol te blijven bouwen voor klanten (mensen en organisaties). Niet voor niks is ketensamenwerking een zelfstandig naamwoord en samenwerken een werkwoord. Samenwerken komt niet vanzelf want daar moet echt aan gewerkt worden.

Wanneer techneuten met elkaar samenwerken dan bedenken ze al snel een model/oplossing om de samenwerking vorm te geven. Hierbij is er vaak weinig aandacht voor de individuele eigenschappen van de mensen die met elkaar samenwerken. Voor effectieve en efficiënte communicatie, interactie en samenwerking is de meeste winst te boeken in het erkennen en herkennen van de persoonlijkheidskenmerken van de mensen waar je mee samenwerkt. Met een investering in je persoonlijke ontwikkeling kan iedereen leren de persoonlijkheidskenmerken te herkennen en daarmee veel gedrag van zichzelf en anderen beter begrijpen. Door dit begrip te gebruiken in samenwerking met anderen wordt samenwerken eenvoudiger, leuker en is de kans op succes groter. De bouwsector kan veel winst boeken door meer te investeren in dit soort interpersoonlijke vaardigheden waarbij gewerkt wordt aan zelfvertrouwen in combinatie met het vertrouwen geven aan de ander.

Praktisch samenwerken in de bouw

Het lijkt misschien een abstract verhaal maar dat is het niet. Je eigen gedrag en het gedrag van anderen begrijpen en daar naar kunnen handelen zijn hele praktische vaardigheden. Het begint met het erkennen van je eigen natuurlijke karaktereigenschappen en die van de mensen waar je mee samenwerkt. In de praktijk zal het zo zijn dat je met bepaalde mensen makkelijker samenwerkt dan met anderen. Waarschijnlijk werk je eenvoudiger samen met mensen die enigszins op jou lijken. Het is echter de vraag of samenwerken met mensen die op jouzelf lijken het beste resultaat oplevert. Om een bepaald resultaat te boeken moet je in sommige gevallen elkaar misschien wel aanvullen. Door te investeren in jezelf en je sterke en mindere kanten te kennen en te erkennen kun je in de samenwerking met anderen beter aangeven wat je van de ander nodig hebt om optimaal te presteren. Dit kan je ook helpen in het kiezen van de juiste teamleden of partners voor (keten)samenwerking.

Op deze manier kun je de mensen waar je mee samenwerkt zo benaderen dat je aansluit bij de persoonlijkheid van degene die je voor je hebt. De kans op misverstanden, onbegrip en onderschatting wordt hiermee verkleind. Je gaat (keten)partners veel meer aanspreken op hun persoonlijke kracht, kennis en ervaring.

Investeren in jezelf

Door te leren je eigen gedrag en het gedrag van anderen te analyseren en je communicatie hier op aan te passen kun je taken, situaties en mensen beter inschatten en richting geven. Dit vraagt om een investering in jezelf. Het is daarbij belangrijk om te bepalen welke stappen je wilt zetten in je persoonlijke ontwikkeling. Door hier in te investeren kun je persoonlijke belangen en kwaliteiten beter koppelen aan het algemene belang van jouw projecten. En is dat niet waar (keten)samenwerking in de bouw om moet gaan? Beter en plezieriger samenwerken door te doen waar je goed in bent en complementair te zijn aan de andere mensen en organisaties in de keten. Dat is goed voor het eindresultaat, de effectiviteit en de efficiëntie van het project.
In samenwerking met vooral praktijkspelers uit de bouw in het traject voor het Innovatie Prestatie Contract GRIP ‘Grip op bedrijfs- en ketenprocessen’ zijn diverse mogelijkheden ontwikkeld om aan de slag te gaan met uw persoonlijke samenwerkingsvaardigheden of die van uw team.

Een paar concrete diensten op dit terrein: