0

Bouwcampus Duurzaamheidscongres: 'Echt duurzaam vraagt om nieuwe visies'

Lees de blog "Bouwcampus Duurzaamheidscongres" Echt duurzaam vraagt om nieuwe visies" - SBRCURnet.

De deelnemers van het Bouwcampus Duurzaamheidscongres, dat plaatsvond op 27 juni in De Rijtuigenloods in Amersfoort, kunnen terugblikken op een mooie dag, bomvol inspiratie: experts, dwarsdenkers en visionairs lieten zien dat echt verduurzamen veel verder gaat dan groen denken. Echt duurzaam vraagt om nieuwe visies, nieuwe werkmethoden, kortom, om een complete omslag in de bouw.

Louis de Quelerij, lid van het VVV-team voor de nieuwe Bouwcampus startte het congres inhoudelijk door in zijn verhaal te wijzen op het feit dat de gebouwde omgeving een hoge footprint heeft, uitgedrukt in kengetallen voor duurzaamheid. De Quelerij: “Juist daarom liggen er volop kansen voor de bouw om een substantiële positieve invloed te hebben op de verduurzaming van onze samenleving.

We moeten versnellen
Ten aanzien van energie hebben we vooral te kampen met een conversieprobleem. Het echte probleem is de materialen/grondstoffen schaarste.” Volgens Louis de Quelerij liggen er de komende jaren genoeg uitdagingen voor de bouw. Het is zaak dat daar versnelling in komt. “Om deze versnelling te bereiken zullen we toe moeten naar waardecreatie en naar integrale samenwerking in de gouden driehoek." Klik hier voor de presentatie van Louis de Quelerij.

Bouwcampus
De Bouwcampus wil de bouw ondersteunen bij het versneld oppakken van uitdagingen, door de kenniscyclus te versterken. De Quelerij: “Dit wil zij niet alleen doen met nieuwe kennis, maar ook door het opleiden en implementeren van de kennis in de bouwpraktijk. Opdrachtgevers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen gaan samen werken aan uitdagende bouwopgaven. Eind 2014 is de fysieke Bouwcampus in Delft klaar voor ingebruikname; de Bouwcampus wordt dan de thuisbasis van diverse kennisinstituten.”

Op het informatieplein was ook een stand te vinden van de Bouwcampus. Deelnemers die vragen hadden over of interesse hebben voor de Bouwcampus konden hier terecht. Meerdere partijen hebben tijdens deze dag hun interesse voor de Bouwcampus geuit. Daarvan geven een aantal aan te willen participeren.

Businessmodel ruimtelijke ontwikkeling
Willem Verbaan, Lector Vastgoedeconomie aan de Hogeschool van Amsterdam vindt dat we ‘anders moeten gaan denken’: “Het oude verdienmodel van de ruimtelijke ordening is voltooid verleden tijd”. We hebben altijd gedacht in stichtingskosten, nooit in onderhoud, beheer, duurzaamheid, energie. De levensduurkosten van een gemiddeld asset zijn ongeveer een factor 5 van de stichtingskosten. Alle aandacht gaat uit naar de bouw en nooit naar het beheer. “Dat gaat kantelen. De shift gaat van bouwen naar beheer, van een gefragmenteerde benadering naar een totale benadering”, aldus Willem Verbaan.

Parallelsessies
In de parallelsessies konden de deelnemers kiezen uit veelheid aan interessante presentaties en masterclasses. Er waren in totaal 14 verschillende sprekers die tijdens de parallelsessies een thema uitlichte. De centrale thema’s die in de verschillende sessies terug kwamen waren: waarde creatie, circulaire economie en integrale samenwerking.

Zowel B&U als GWW sector gerelateerde onderwerpen kwamen aan bod. Er is namelijk veel meerwaarde te behalen uit projecten, als deze projectoverstijgend bekeken worden. Als raakvlakken tussen GWW, vastgoed en landschap worden opgezocht, biedt dit kansen voor een kwalitatief en financieel ‘beter’ project. Henk Heijkers, beleidsadviseur Gemeente Den Haag en Ashok Bhalotra, stedenbouwkundige en ambassadeur van FEWSformore sloten hier in hun afsluitende presentaties goed op aan.

Praktijkvoorbeelden
In verschillende praktijkvoorbeelden werd geïllustreerd op welke innovatieve manieren duurzaamheid kan worden gerealiseerd. De voorbeelden toonden aan dat je door anders samen te werken (integraal en/of project overstijgend), anders na te denken over materiaalgebruik en op zoek te gaan naar waarde creatie kun je veel bereiken.

Alijd van Doorn:
“…het woord ‘duurzaamheid’ de lading maar voor een heel klein deel dekte. De inhoud van de dag ging veel verder: Nieuwe modellen voor een nieuwe toekomst. Nieuwe energie!”

Hannah_vdLeij Twitterde:
“Veel energie gekregen van #bouwcampus duurzaamheidscongres van @SBRCUR_net Er is zoveel mogelijk! Op sprekende locatie, oude rijtuigenloods”

Klik hier om alle presentaties te lezen.