0

Bouwen volgens Past Performance? Volg een goede training!

Lees de blog "Bouwen volgens Past Performance? Volg een goede training!" door Joop Dijkmans, commercieel manager Dura Vermeer Infrastructuur.

Door Joop Dijkmans, commercieel manager Dura Vermeer Infrastructuur

We dachten dat we een 8 kregen, maar het werd een 6,7. Voor wat dan, hoor ik u denken? Ik heb het over de eindbeoordeling van een infrastructureel werk, uitgevoerd volgens de principes van Past Performance. Een werkwijze waarmee je prima resultaten kunt bereiken, mits alle partijen het eens zijn hoe dit systeem moet worden ingezet. Maar hoe bereik je dat?

Een betere relatie met de opdrachtgever leidt tot een beter resultaat op de werken. Het afgelopen jaar ontdekten wij dat het systeem Past Performance hier uitstekend bij kan helpen. Niet alleen financieel en technisch boekten we betere resultaten, ook de werksfeer was beter. Tegelijkertijd merkten we duidelijk dat er wederzijds nog veel te leren was. 

Past Performance verschillend uitgevoerd

Bijvoorbeeld in het geval van die eerdergenoemde 6,7. De oorzaak bleek een detailbeoordeling, die in het eindcijfer eigenlijk niet meegewogen had mogen worden. Dit voorbeeld onderstreept dat er verschillende manieren bleken te zijn waarop opdrachtgevers de systematiek uitvoerden en uitlegden. Zo ontstonden er beoordelingen gebaseerd op ijkpunten die niet van tevoren bekend waren. Ook is er eens een definitieve beoordeling gegeven, zonder dat wij daar nog op konden reageren. 

De verschillende manieren waarop Past Performance werd toegepast in de praktijk bleek een hindernis die niet eenvoudig te nemen was. Hiervoor was tenminste een specifieke uitleg aan, en begrip van onze uitvoerders en hoofduitvoerders nodig over de inhoudelijke werking en uitleg van het systeem. Zo ontstond bij ons de wens om onze mensen die met Past Performance in aanraking komen te trainen.

Training voor gemeenteambtenaren en aannemers

Via de gemeente Heemstede hoorden wij dat gemeenteambtenaren een cursus over Past Performance zouden krijgen. Op onze vraag of mensen uit de aannemerij ook een training konden krijgen, werd positief gereageerd. Ondertussen hadden de gemeenten die met Past Performance werken een overeenkomst bereikt met CROW. De kennisorganisatie zou deze rol op zich nemen.

CROW en Dura Vermeer Infrastructuur (DVI) besloten een proefproject te begeleiden waar opdrachtgever en opdrachtnemer werken met Past Performance. De keuze viel op het project Kweekduin in Bloemendaal. Met instemming van de gemeente zijn de beoordelingen en gesprekken daarover gemonitord en besproken. Hieruit kwam naar voren dat als beide partijen de spelregels goed hanteren, Past Performance een zeer goed middel is om te komen tot de doelen waarvoor het ooit is bedacht.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap professionaliseren

Deze doelen zijn goed verwoord in de folder ‘Op weg naar een goede samenwerking’. Past Performance is een systematiek met de uitdrukkelijke ambitie om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en daarmee:

  • Bij te dragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector;
  • Faalkosten te verminderen;
  • Miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te voorkomen. Zowel over het project als over de verwachtingen rond de samenwerking;
  • Een klantgerichte opstelling van de opdrachtnemers te versterken;
  • Een proces van ranking van opdrachtnemers in te richten om een overzicht van goed presterende opdrachtnemers te krijgen;
  • De ranking te gebruiken voor de selectie van marktpartijen bij (meervoedig) onderhandse aanbestedingen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de beoordeling wederkerig is. Het is dus belangrijk zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers goed te trainen, om verwarring over beoordelingen te voorkomen.

Kennispartnerproject Kweekduin

De gemeente Bloemendaal en Dura Vermeer pasten ‘Past Performance’ toe binnen het project Kweekduin, een rioolvervanging en wegconstructie. Dura Vermeer kreeg voor dit project een 9,5 van de gemeente.

Over de auteur
Joop Dijkmans is werkzaam als commercieel manager bij Dura Vermeer Infrastructuur. Dura Vermeer was bij het project Kweekduin opdrachtnemer. Dit betrof een rioolvervanging en een wegreconstructie.