0

Brandveiligheid: van voorschrift naar risicobenadering

Brandveiligheid: is dat aan de (minimum) eisen van het Bouwbesluit voldoen of komt daar meer bij kijken? De keuzes en afwegingen die je daarbij kunt maken geven aanleiding tot levendige discussies, zo bleek bij het Nationaal Brandveiligheidscongres op 18 april j.l. De sprekers tijdens deze dag hadden zich met dagvoorzitter Joost Karhof verzameld om met elkaar antwoord te geven op vragen die onder het publiek leefden.

Door: Aad van den Thoorn, redacteur SBRCURnet

Brandveiligheid: is dat aan de (minimum) eisen van het Bouwbesluit voldoen of komt daar meer bij kijken? De keuzes en afwegingen die je daarbij kunt maken geven aanleiding tot levendige discussies, zo bleek bij het Nationaal Brandveiligheidscongres op 18 april j.l. De sprekers tijdens deze dag hadden zich met dagvoorzitter Joost Karhof verzameld om met elkaar antwoord te geven op vragen die onder het publiek leefden.

Zo werd er ingegaan op de groeiende specialisatie van disciplines als het gaat om de preventie en bestrijding/repressie van branden. En wie is verantwoordelijk? Gerrit Spruit van de brandweer Flevoland betoogde dat de opdrachtgever of beheerder van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, niet de brandweer. En brandveiligheid wil eigenlijk zeggen: vluchtveiligheid. De brandweer kan nooit garanderen dat een pand niet zal afbranden. De beheerder/gebruiker van het gebouw moet beslissen welk niveau van brandveiligheid hij verantwoord vindt en het is aan de adviseur om aan te geven welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. ‘Ooit kwam de architect in een vroeg stadium bij de brandweer langs om eisen en voorzieningen af te stemmen, maar de brandweer is geen adviseur meer, alleen nog controleur. Maar toch is het handig een lijntje met de brandweer te hebben als je extra’s wilt of gemotiveerd wilt afwijken van de regels’. Als arbo- en veiligheidsadviseur van de Elisabethstichting uit Breda (gezondheidszorg) merkte Janes Otto op: ‘ik constateer in de praktijk dat de eisen van brandveiligheidsadviseurs en brandweer nog wel eens strijdig zijn en dat het nog wel eens een partijtje armdrukken wordt tussen deze partijen. Er zijn ook te veel regels die aan interpretatie onderhevig zijn. Ik wil als gebruiker van een gebouw snel zien waar ik aan moet voldoen, en daarbij moeten voorschriften geschreven worden in voor iedereen begrijpelijke Jip en Janneke taal’.

Een andere vraag, die ook een relatie had met verschillende voordrachten tijdens deze dag was: Hoe is de brandveiligheid in de toekomst geregeld? Duidelijk is in elk geval dat de eisen voor standaard, eenvoudige gebouwen nog wel op het Bouwbesluit gebaseerd zal worden, maar waar de overheid naar toe wil is risicogerichte regelgeving. Klaas-Jan de Boer, rapporteur van de betreffende NEN-commissie: ‘Het begint allemaal met de eigenaar of gebruiker, wat wil hij bereiken op brandveiligheidsgebied? Daarbij ligt het voor ingewikkelde gebouwen voor de hand om meer een risicobenadering te kiezen, waarbij ook maatwerk mogelijk is, die de gebruiker meer ruimte geeft. De NEN 6079 wordt de norm die daarvoor het kader schept. We verwachten dat deze over enkele maanden als groene versie gepubliceerd kan worden’.
Maar bij welke instantie je dan terecht kunt, wordt in de toekomst minder duidelijk, volgens Gerrit Spruit. ‘In 2014 zullen er landelijk nog maar 25 brandweerkorpsen zijn, maar het primaat voor het toezicht zal niet altijd meer liggen bij de brandweer. Er zullen ook gemeenten zijn die het toezicht op brandveiligheid bij regionale uitvoeringsdiensten neerleggen’.

Wat brengt dus de toekomst als het gaat om brandveiligheid? Die zal meer risicogericht zijn, met een grotere rol voor verzekeraars, want risico’s zijn ook te vertalen in verzekeringspremies. Het is goed dat een keer te benchmarken, merkte een van de sprekers op. Want verder is investeren in brandveiligheid natuurlijk “geld uitgeven aan iets waarvan je hoopt dat het nooit gebeurt”.

Foto’s