0

Blog Atto Harsta: 'Brandveiligheidsmarkt moet af van navelstaren'

Dat het voorkomen van brand een must is, daarover zijn we het met zijn allen snel eens. Er worden elk jaar dan ook veel nieuwe brandveiligheidsproducten op de markt gebracht. Toch worden die lang niet altijd toegepast. Het thema brandveiligheid bungelt nog te vaak onderaan bij een bouwproject. Dat moet anders, maar hoe? Atto Harsta, inspirator en innovator en directeur van Aldus bouwinnovatie is van mening dat de sleutel zit in ‘brand overschrijdend denken’: de sector moet datgene leveren, waar de gebruiker zich in herkent.

Dat het voorkomen van brand een must is, daarover zijn we het met zijn allen snel eens. Er worden elk jaar dan ook veel nieuwe brandveiligheidsproducten op de markt gebracht. Toch worden die lang niet altijd toegepast. Het thema brandveiligheid bungelt nog te vaak onderaan bij een bouwproject. Dat moet anders, maar hoe? Atto Harsta, inspirator en innovator en directeur van Aldus bouwinnovatie is van mening dat de sleutel zit in ‘brand overschrijdend denken’: de sector moet datgene leveren, waar de gebruiker zich in herkent.

Als wij als adviseur betrokken zijn bij projecten, dan hoor ik zelden iets met het oog op brandveiligheid. Gaat het bijvoorbeeld over een gezonde school, dan hoor ik in de discussies allerlei zaken met het oog op kleurstellingen, klimaatbeheersing, hygiëne, enzovoort; maar brand? Ho maar.. raar, want niemand zal beweren dat hij of zijn niet alles wil doen om brand te voorkomen. Het onderwerp komt bij veel bouwteams zelden op tafel. Hoe komt dat?

Wat is echt belangrijk?

Om te beginnen moet brandveiligheid concurreren met heel veel andere thema’s. Als je tegenwoordig iets nieuws ontwerpt, krijg je te maken met heel veel randvoorwaarden. Want je hebt naast brandveiligheid ook te maken met duurzaamheid, comfort en ga zo maar door. Het voldoen aan alle aspecten is bijna niet meer te realiseren. Dus rijst de vervolgens de vraag: wat is echt belangrijk?
Nadenken over brandveiligheid wordt nu vooral aangezwengeld door de wetgeving. Brandveiligheid is daardoor voor veel partijen absoluut geen ‘sexy’ onderwerp, en vooral nog een ‘must do’ in plaats van een ‘must have’. Vervolgens bedenken productontwikkelaars, toeleveranciers en anderen oplossingen in de vorm van producten. Het gevolg is een zeer gefragmenteerde discussie en veel deeloplossingen.

Wat er nu gebeurt in de brandveiligheidsbranche vergelijk ik weleens met de discussie over duurzaamheid van 10 jaar geleden. Toen was er nog nauwelijks draagvlak om duurzaam te bouwen. In de tussentijd is er veel kennis opgedaan en inmiddels is duurzaam bouwen gemeengoed. Als het gaat om brandveiligheid, dan is stap 1 hetzelfde als bij duurzaamheid: het is zaak om de basiskennis van een ontwerpteam te vergroten. Brandveiligheid moet van een onderwerp dat interessant is voor enkele experts, toegroeien naar een onderwerp waarover iedereen een bepaalde generieke kennis heeft en ook de behoefte ervaart om het vanaf de eerste ontwerpschetsen integraal mee te nemen.

Hoger plan

Kijk eens verder dan die brandwerende deur als oplossing. Misschien blijkt, als je bepaalde dingen in een ontwerp verandert, dat die deur eigenlijk helemaal niet meer nodig is! De discussie over brandveiligheid moet breder, naar een hoger plan.
Ik zie veel kansen als het gaat om innovatie op het vlak van brandveiligheid. Kijk naar de grote bestaande voorraad in ons land. Er moet veel worden getransformeerd, waarbij we toe moeten naar een gezonde, veilige, leefomgeving. Dat gaat niet lukken met standaardoplossingen. Zeker niet als je het bijvoorbeeld hebt over een categorie gebouwen als onze monumenten. Als je die met al hun pracht wilt behouden, maar wel met veiligheidseisen van nu, dan moet je je wel gaan afvragen wat veiligheid in de breedste zin van het woord inhoudt. Monumenten vragen om maatwerk en flexibiliteit.

Denken als dienstverlener

Mijn oproep aan met name de toeleveranciers is ‘denk meer als integrale dienstverlener van veiligheid dan als productleverancier’. De brandveiligheidsmarkt blijft nu nog veel te veel een apart besloten bouwsegment, beheerd door toeleveranciers die vooral nog in producten denken. Ter vergelijking: Velux draagt primair bij aan de gezondheid van gebouw-gebruikers door maximaal daglicht en lucht in gebouwen te faciliteren. Dat is heel iets anders dan het verkopen van dakramen. Dat is denken vanuit primaire marktbehoeftes. Zorg je daarbij ook nog dat voldoende andere partijen van buiten de branche aanhaken bij de discussie, dán kom je aan echte innovatie toe.

Kortom: wil de brandveiligheid op de kaart krijgen, van push naar pull, dan moet je als het ware ‘brand overstijgend’ gaan innoveren: denk in veel meer dan in termen van brandbeveiliging, denk breder, denk: ik wil een gezond, veilig, vitaliserend gebouw hebben!

Atto Harsta is leider van de themasessie ‘Nieuwe vragen, nieuwe oplossingen’, tijdens het Nationaal Brandveiligheidscongres 2012. Dat vindt plaats op 12 april in Ahoy, Rotterdam. Meer informatie: www.sbr.nl/nbc