0

Burgerparticipatie: kan ik als gemeente loslaten?

Lees de blog Burgerparticipatie: kan ik als gemeente loslaten, door Peter Verwoert, gemeente Molenwaard.

Door Peter Verwoert, projectleider project Venuslaan, gemeente Molenwaard

We wisten als gemeente wel wat goed was voor de burger. Maar tijden veranderen, dus het moest anders. We wilden burgerparticipatie, ontzorgt worden, loslaten, het aan de markt overlaten, duurzaamheid en dat allemaal in één werk.

We waren gewend om alles in een RAW bestek te stoppen, twee keer een bewonersavond te organiseren en dat was het. Maar voor de herinrichting van het gebied rond de Venuslaan in Nieuw-Lekkerland zijn we over gegaan op een UAV Gc contract. 

Hele woonwijk herinrichten

We besloten een hele wijk tegelijk aan te pakken, en gingen direct in het diepe. We selecteerden een adviesbureau, dat ons meenam in het proces. Daarna de uitvraag opgesteld, waarbij we werkelijk iedereen hebben betrokken, zowel intern als extern. Na dit proces zijn we naar de bewoners gegaan. 

Tijdens de bewonersavond vertelden we dat we eigenlijk nog niets hadden bedacht op datgene wat ze zelf al hadden aangedragen. Nou dat was vreemd. Dit was gelijk het startpunt voor een klankbordgroep. Maar eerdere ervaringen met zo’n groep waren niet altijd goed bevallen, dus hier rees al het eerste probleem; althans voor mij. 

Klankbordgroep bewoners

Na de aanbesteding is de aannemer voortvarend aan de slag gegaan. We presenteerden de ontwerpen aan de bewoners en startten het overleg met de klankbordgroep op. Uiteindelijk was ruim 90% van hen het eens met het plan. 

Toen kon de eerste schop de grond in. Dit deden we samen met de oudste en de jongste leerling van de basisschool die middenin het plangebied ligt. Dit bood ons direct een mooie kans om voorlichting te geven aan de leerlingen over de gevaren die er zijn op de bouwplaats. 

Belangrijke bouwzaken verplicht

Gedurende de werkzaamheden constateerden we onder andere dat we als gemeente:

  • Niet moeten vervallen in het RAW-achtig denken; we hebben het over wijzigingen en niet over meer- minderwerk.
  • Onze collega’s mee moeten nemen in het proces na de uitvraag. Het is voor iedereen nieuw.
  • Aan de voorkant zaken moeten vragen. Doe je dat niet, dan heb je kans het ook niet te krijgen.
  • Zaken die je echt belangrijk vindt niet over moet laten aan de aannemer. Die zaken stel je verplicht, met als bijkomend voordeel dat je ook geen discussies achteraf krijgt.

Loslaten blijft lastig

We zijn nu bijna klaar en onlangs hebben we een enquête gehouden. Conclusie: we hebben aardig wat doelstellingen gerealiseerd. Gemiddeld geven de bewoners een zeven voor hoe we de werkzaamheden hebben aanpakt. Maar intern blijft het moeilijker: we kunnen het nog steeds niet loslaten.

Kennispartnerproject Molenwaard
Met het oog op de evaluatie van dit project en het verspreiden van de ervaringen van de gemeente Nieuw-Lekkerland is de SBRCURnet Kennispartner ingeschakeld. Meer hierover vindt u op de projectpagina over het Kennispartnerproject Molenwaard