0

Comfort ‘tussen de oren’ krijgen

Waar denk jij aan als het gaat om duurzaam wonen? Die vraag stelden wij aan toekomstige bewoners van het plan Groenewoud - een project waarbij duurzame woningen in een natuurgebied worden ontwikkeld volgens de Active House principes. Samen met gemeente Wijdemeren en Afvalzorg hield SBRCURnet een workshop voor de bewoners. Een opmerkelijk inzicht: veel mensen denken bij duurzaamheid aan energie, water en materialen, maar hebben geen beeld bij comfort.

door Cindy Vissering, SBRCURnet programmamanager


Waar denk jij aan als het gaat om duurzaam wonen? Die vraag stelden wij aan toekomstige bewoners van het plan Groenewoud - een project waarbij duurzame woningen in een natuurgebied worden ontwikkeld volgens de Active House principes. Samen met gemeente Wijdemeren en Afvalzorg hield SBRCURnet een workshop voor de bewoners. Een opmerkelijk inzicht: veel mensen denken bij duurzaamheid aan energie, water en materialen, maar hebben geen beeld bij comfort.

Terwijl ik zou verwachten dat het wooncomfort van je huis op nummer één staat. Uiteindelijk bouwen we een huis omdat we onszelf willen beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals ontvreemding, nieuwsgierige blikken en de weersomstandigheden. Active House is een visie die daarop inspeelt: de bewoner staat centraal. Maar omdat we niet alleen de komende 10 jaar prettig willen wonen, maar ook daarna een leefbare wereld willen, houden we ook rekening met bredere milieuaspecten.

Project Groenewoud

In gemeente Wijdemeren wordt een natuurgebied ontwikkeld. Middenin het gebied ligt een oude stortplaats. Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld om de stortplaats te saneren en zo af te schermen dat er geen vervuilende stoffen in het omringende milieu terecht komen. Daarnaast worden in het gebied waterwoningen ontwikkeld. Dit willen de gemeente Wijdemeren en Afvalzorg op een duurzame manier doen, volgens de principes van Active House. 

SBRCURnet hield samen met hen een workshop voor de toekomstige bewoners om te polsen wat de wensen van de bewoners zijn betreffende duurzaamheid. Hun mening wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het gebied en de waterwoningen.

Wat is duurzaamheid?

Wat voor beeld hebben de toekomstige bewoners bij duurzaam wonen? Die vraag stelden wij als eerste tijdens de workshop. In eerste instantie werd duurzaam materiaalgebruik genoemd, zoals leemstuc, een groen dak en FSC hout. Dingen die ook direct te maken hebben met de uitstraling van de woning. Daarnaast werd het gebruik van regenwater in een grijswatercircuit werd genoemd. En natuurlijk een aantal maatregelen voor het opwekken en besparen van energie.

We hadden kort daarvoor de presentatie van het stedenbouwkundige plan gehad: de fysieke kenmerken en duurzame uitstraling van de woningen lag dus waarschijnlijk vers in het geheugen.

En de mens?

De aspecten die genoemd werden door de groep hadden vrijwel allemaal betrekking op het verkleinen van de footprint en een duurzame uitstraling (denk aan: het gebruik van natuurlijke materialen, groen daken). Wat vrijwel niet benoemd werd waren de eigen wensen. Wat wil je zelf in een huis? Hoe kijk je aan tegen comfort en leefklimaat? Kun je die ook bekijken vanuit duurzaamheid? Of gaan we concessies doen aan ons wooncomfort ten goede van het milieu?

Volgens de Active House visie is beiden mogelijk, wanneer je de verschillende aspecten in relatie tot elkaar bekijkt. Als een holistisch geheel. Na de uitleg van de visie van Active House en welke aandachtspunten daarbij horen, lieten we de toekomstige bewoners in groepjes met elkaar bedenken welke maatregelen en aandachtspunten van belang zijn per pijler van Active House: Comfort – Energie – Milieu.

Afweging maken

In de laatste ronde kreeg elk groepje een Active House radar en een aantal stippen. Het was nu aan de groep om met elkaar te bepalen welke aspecten van Active House zij na de discussie het meest belangrijk vinden. Het beperkte aantal stippen maakte dat zij moesten kiezen aan welke aspecten zij prioriteit geven. En wat schetst mijn verbazing? Bij elke groep scoren de comfortaspecten toch het hoogste! De milieu-en energie aspecten zijn nog steeds belangrijk, maar worden nu in relatie tot het eigen comfort gezet. Al met al een mooi inzicht dat de toekomstige bewoners hebben gekregen.