0

Compliance: het klinkt moeilijker dan het is

Lees de blog "Compliance: het klinkt moeilijker dan het is" door Remco Ram, accountmanager van BRIS.

Door Remco Ram, accountmanager van BRIS

Compliance is een begrip dat langzaamaan bekender begint te raken in de bouw. Maar wat is compliance precies? Weer een Engels modewoord speciaal voor de hoge heren, of krijg je hier op de werkvloer ook mee te maken?

Wat is compliance?

Compliance duidt aan dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken.

Het is een term die de afgelopen jaren vooral in het bank- en verzekeringswezen werd gebruikt, maar die nu ook in de arbo- en milieusector is geland. En daarmee komt het ook steeds dichterbij de bouwsector.

Is compliance eng?

Is dat dan eng? Nee, helemaal niet. Er wordt toch al jaren gebouwd volgens het Bouwbesluit en de geldende normen? Bovendien zal het u niet ontgaan zijn dat de bouw zal gaan overstappen naar een stelsel van private kwaliteitsborging. Dat is niets anders dan compliance. Klinkt al veel minder eng toch?

Energielabel

De afgelopen jaren, maar vooral ook de komende jaren is energiebesparing een hot item in de bouw. De EPC zal steeds verder worden teruggebracht. De eisen vanuit wet- en regelgeving worden dus steeds strenger. De naleving hiervan wordt hiermee ook steeds belangrijker en daarmee ook de aantoonbaarheid van die naleving. Van een aannemer zal steeds meer verwacht worden dat hij aantoont aan de eisen voor het energielabel te voldoen. Maar hoe doet hij dat?

Deze zelfde vraag heeft Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk, samen met EPA-adviseur Richard de Beer neergelegd bij SBRCURnet. Hierop is SBRCURnet een pilot gestart voor private kwaliteitsborging in de bouw. In dit geval specifiek voor het energielabel. Doel van de pilot is het ontwikkelen van een instrument om dit op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te borgen.

BRIStoezicht

SBRCURnet heeft BRIS benaderd, omdat wij met BRIStoezicht al een instrument in huis hadden om aan de hand van checklists via een app bevindingen vast te leggen. Bijvoorbeeld door het maken van foto’s. De vragen in de checklists kunnen worden gekoppeld aan de juridische Kennisbank van BRIS, waar ook BRISwarenhuis aan gekoppeld is. Hiermee kon je dus al aantonen dat je compliance bent.

Uit de eerste oriënterende gesprekken met Ton van Zijtveld van Smit’s Bouwbedrijf en Richard de Beer,  bleek al snel dat BRIStoezicht op een paar punten moest worden doorontwikkeld, om volledig aan te sluiten op de behoefte uit de markt. Daarop zijn wij de pilot ingestapt.

Foto-opdrachten

In het kort komt het er op neer dat de EPA-adviseur foto-opdrachten op een digitale tekening plaatst en deze toekent aan een uitvoerder. Zo plaatst hij bijvoorbeeld op verschillende locaties van het bouwplan een opdracht voor het maken van een foto van de isolatie. Aan de hand van de planning bepaalt de EPA-adviseur wanneer de foto uiterlijk genomen moet zijn.

De uitvoerder ontvangt vervolgens via de mail een melding van de openstaande opdrachten en logt via een smartphone in op een speciale omgeving. Daar vindt hij alle uitstaande opdrachten, met daarbij de locaties waar de foto’s gemaakt dienen te worden. Nadat de foto’s gemaakt zijn ziet de EPA-adviseur deze terug in de webomgeving en kan hij hier een rapportage van uitdraaien.

De werkvloer en compliance

Om terug te komen op de vraag of de werkvloer ook te maken gaat krijgen met compliance is het antwoord dus volmondig ja. Op de werkvloer gebeurt het en daar zal dan ook moeten worden aangetoond dat er aan wet- en regelgeving voldaan wordt. Eng en moeilijk is dat echter zeker niet. Misschien is het juist wel ontzettend leuk!


Meer informatie? Lees dan onze projectpagina over het Kennispartnerproject in de nieuwbouwwijk Westerdel in Langedijk, dat wordt gebouwd door Smit's Bouwbedrijf.