0

De BIM-revolutie

Hoe ver staat het inmiddels met de implementatie van het Bouwwerk Informatie Model (BIM) in de bouw? Zijn er al voorbeelden uit de praktijk waarvan duidelijk is dat BIM daadwerkelijk een meerwaarde heeft geleverd aan het bouwproces? BIM is inmiddels een bekende term aan worden in de gebouwde omgeving, zowel in de woningbouw, utiliteitsbouw, civiele werken en de grond-, weg- en waterbouw. De theoretische mogelijkheden van BIM zijn veelvuldig beschreven en gepresenteerd, maar nu wil de bouw er echt mee aan de slag. De bouw is op zoek naar inspirerende voorbeelden waaraan iedereen zich aan op kan trekken. De vraag hierbij is: hoe gaan de diverse actoren uit de bouw om met het BIM-proces en tegen welke problemen zijn zij aangelopen?

Hoe ver staat het inmiddels met de implementatie van het Bouwwerk Informatie Model (BIM) in de bouw? Zijn er al voorbeelden uit de praktijk waarvan duidelijk is dat BIM daadwerkelijk een meerwaarde heeft geleverd aan het bouwproces? BIM is inmiddels een bekende term aan worden in de gebouwde omgeving, zowel in de woningbouw, utiliteitsbouw, civiele werken en de grond-, weg- en waterbouw. De theoretische mogelijkheden van BIM zijn veelvuldig beschreven en gepresenteerd, maar nu wil de bouw er echt mee aan de slag. De bouw is op zoek naar inspirerende voorbeelden waaraan iedereen zich aan op kan trekken. De vraag hierbij is: hoe gaan de diverse actoren uit de bouw om met het BIM-proces en tegen welke problemen zijn zij aangelopen?

Hoe ziet het BIM-proces er uit?

In de bouw wordt er gesproken over little BIM en Big BIM. Als één bedrijf binnen de eigen werkprocessen gebruik maakt van BIM, wordt er gesproken over little BIM. Wanneer er wordt geBIMd met meerdere bedrijven, is er sprake van Big BIM. Het tekenen in 3D en het werken aan één gebouwmodel is bij veel bedrijven bekend en wordt op steeds grotere schaal toegepast. Op deze manier zijn bedrijven zich aan het voorbereiden op de stap naar de samenwerking met andere bedrijven om met z’n allen in één model te gaan samenwerken. Belangrijk bij deze stap is dat een bedrijf al enige ervaring heeft met little BIM en dat hij buiten zijn eigen kaders heeft gekeken hoe andere bedrijven aan het BIMmen zijn. In de meeste gevallen zijn bedrijven bereidt om aan conculega’s te laten zien hoe zij met BIM bezig zijn. Zij zijn zich bewust van het feit dat samenwerken en kennis delen uiteindelijk een meerwaarde oplevert ten opzichte van het afschermen van de zelf opgedane kennis. Bedrijven gaan in de praktijk ‘gewoon’ samenwerken op goed vertrouwen met een aantal partijen om een project op te starten met BIM. De contractuele overeenkomsten en verplichtingen hebben ze, in het beginstadium, terzijde geschoven, zodat dit de samenwerking niet zou frustreren. De samenwerking is op goed vertrouwen aangegaan. Deze koplopers doen zo praktijkervaring op.

Aansprekende voorbeelden uit de praktijk

Het belang van BIM is door een aantal grote opdrachtgevers, zoals de Rijksgebouwendienst (RGD), Rijkswaterstaat (RWS), ProRail en de gemeente Rotterdam, herkent en inmiddels ook erkent. Zo heeft de RGD de BIM-norm opgesteld voor alle gebouwen die voor de RGD gebouwd worden. RWS en ProRail gebruiken BIM om de informatiestroom op orde te brengen en in goede banen te leiden. De gemeente Rotterdam stimuleert bedrijven om projecten in BIM op te starten en neemt zo een voortrekkersrol op zich.

Sinds BIM in 2007 een grotere bekendheid heeft gekregen in de bouw, zijn er een aantal koploper die er fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in projecten waarbij BIM heeft gediend als samenwerkingstool.

Op 5 juni kon u kennis nemen van de ervaringen van koplopers tijdens het event de BIM-revolutie. Bekijk hier de presentaties van deze dag. http://www.bouwinformatieraad.nl/pagina.asp?id=707

Dit najaar organiseert SBR verschillende bijeenkomsten over BIM. Meld u nu alvast aan:

Lees meer over BIM in het recent verschenen infoblad over BIM op onze website. Houd tevens de projectpagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Wouter Notenbomer
Projectmanager SBR