0

Duurzaam bouwen loont?!

Lees de blog "Duurzaam bouwen loont?!" door Barbera Peters, projectmanager SBRCURnet.

Door: Barbera Peters, projectmanager SBRCURnet

In de hedendaagse wereld draait alles om duurzaamheid. Duurzaam materiaal, duurzame energie, duurzaam ondernemen maar ook duurzaam bouwen. Voor een beter milieu, een langere levensduur of minder energieverbruik. Moeilijke termen als BREEAM, LEED, GPR komen voorbij, opdrachtgevers stellen steeds meer eisen en de kunst is om meer energie op te wekken dan dat er wordt gebruikt.

Klinkt allemaal ingewikkeld, maar ook u kunt snel en eenvoudig bezig zijn met duurzaam bouwen! Uiteraard moet u bij (ver)bouw van een gebouw voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit is veel informatie te vinden op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, maar soms is deze informatie lastig op te zoeken. Veel standaard verbouwingen kunt u met behulp van het Verbouwportaal al erg gemakkelijk vinden wat de eisen zijn. Maar al deze eisen en voorschriften zijn de minimale eisen waaraan een bouwwerk aan moet voldoen. Hoe dan toch duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen moet u niet verwarren met duur en lastig. Duurzaam bouwen betekent op een verantwoorde manier omgaan met materialen en processen met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om duurzame materialen, een gezond en comfortabel binnenmilieu en duurzaam slopen.

Ingaand op een gezond en comfortabel binnenmilieu kunt u al makkelijk denken aan het isoleren van een woning, waardoor de bewoner meer comfort krijg en minder warmteverlies. Het isoleren van de spouwmuren levert jaarlijks al ruim €500,- energiebesparing op, terwijl de investering maar €2000,- euro is. Informatie om dit op te lossen is op verschillende plekken te vinden. Zo vindt u in de DuBoCatalogus een hele lijst met ruim 200 maatregelen die u kunt treffen om in te spelen op deze duurzame oplossingen, denk aan bijvoorbeeld het toepassen van energiezuinige kranen of een thermostaat, gebruik van duurzaam hout of het verbeteren van de vochtwering vanuit de kruipruimte. Naast deze maatregelen is er veel uitleg te vinden over deze onderwerpen, die in de DuBo-bladen beschreven staan. Hier wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond van het onderwerp, de voordelen die ermee te behalen zijn en alle aandachtspunten tijdens de initiatief-, ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase. Via www.sbr.nl/dubocatalogus kunt u deze informatie vinden. Op www.milieucentraal.nl staan veel tips en filmpjes over deze onderwerpen bij het thema verbouwen en energie. Op de website www.energiebesparingsverkenner.nl is ook een handige tool te vinden om in enkele stappen te zien hoe energie in de woning bespaart kan worden.

Wellicht gelden er in uw regio ook nog extra subsidies (op te zoeken via de www.energiesubsidiewijzer.nl), die de klant kan inzetten om uw extra werk te betalen. Wanneer u van deze zaken meer afweet, kunt u uw klant al makkelijker adviseren en hem een prettigere leefomgeving en lagere (energie)kosten bezorgen. Klantgerichtheid wordt hierin zeker gewaardeerd!
Uw investering in al deze kennis over duurzaam bouwen zal zich snel uitbetalen in extra werk, u bent een stap voor op uw concurrenten en u weet wat er in de markt speelt. Dus voor de leefomgeving, voor uw klant en ook voor u loont duurzaam bouwen!

Op 8 oktober wordt er op dit onderwerp dieper ingegaan tijdens het kennisprogramma op de BouwCompleet Beurs in Hardenberg. Meer informatie? Kijk hier voor het gehele programma en om u kosteloos aan te melden.

Aanbieding Dubocatalogus
Bestel uw abonnement op de Dubocatalogus voor 2014 en ontvang de rest van 2013 gratis! Gebruik de actiecode ZZP-DUBO tijdens de bestelprocedure. De jaarlijkse licentiekosten voor de Dubocatalogus zijn op dit moment € 119 (excl. 21% BTW). Deze prijs wordt aangepast aan de jaarlijkse prijsinflatie (2014).