0

Duurzaam studentenproject CHIBB

CHIBB staat voor Concept House Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam. CHIBB ontwikkelt een concept dat niet alleen duurzaam zal zijn op het gebied van minimaal energieverbruik, maar ook inspeelt op vele andere facetten van duurzaamheid: Cradle-to-Cradle, leefmilieu, waterhuishouding en ecologie. Hierbij is de gehele levenscyclus onder de loep genomen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam werken hierbij hun eigen prototype uit; van ontwerp tot en met realisatie.

CHIBB staat voor Concept House Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam. CHIBB ontwikkelt een concept dat niet alleen duurzaam zal zijn op het gebied van minimaal energieverbruik, maar ook inspeelt op vele andere facetten van duurzaamheid: Cradle-to-Cradle, leefmilieu, waterhuishouding en ecologie. Hierbij is de gehele levenscyclus onder de loep genomen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam werken hierbij hun eigen prototype uit; van ontwerp tot en met realisatie.

Tijdens het traject, kunnen de studenten kiezen voor een eigen specialisme. Bij de verdere uitwerking van dat aspect, worden zij ondersteund door de begeleiders van het atelier en gekoppelde bedrijven. Dat is een intensief traject. Zeker nu de uitvoering van start is gegaan, blijkt dat er veel wordt gevraagd van de betrokken aannemer. 

Lees hier meer over dit kennispartnerproject.Dit kennispartnerproject wordt u mede aangeboden door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
voor de Bouwnijverheid en is begeleid door SBRCURnet.

SBRCURnet zorgt voor het vastleggen van de leerervaringen van het ontwikkel- en bouwproces.
Door het vastleggen en evalueren van de opgedane kennis en ervaring wordt kennis geborgd. 
Door het uitgeven van een publicatie zorgt SBRCURnet ervoor dat de kennis ten goede komt aan andere projecten. Via de publicatie kan de gehele bouwsector dus leren van de opgedane ervaringen.

Wilt u ook ondersteuning van een Kennispartner voor uw bouwproject? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op: www.sbrcurnet.nl/kennispartner