0

Een goede relatie begint op de werkvloer

Lees de blog "Een goede relatie begint op de werkvloer". Alles draait uiteindelijk om de mentaliteit van je werknemers.

Anonieme bijdrage van een bouwbedrijf

Als bouwer merken wij dat op papier alles mooi en logisch kan zijn, maar dat alles uiteindelijk draait om de mentaliteit van onze werknemers. Die moet veranderen als we echt de stap willen maken naar een goede integrale samenwerking van bouw en techniek. Dit lukt alleen als we bottom up beginnen, en durven afwijken van de standaard. 

Bouwer als ‘main contractor’

Nieuwe ontwikkeling maken dat je als bouwonderneming niet meer alleen meer de uitvoerende partij wilt zijn. De beslissing die we als sector met z’n allen hebben genomen is dat je als bouwer een grotere toegevoegde waarde hebt in het totale bouwproces. Van alleen uitvoerende partij, moeten wij ons als bouwonderneming vormen tot professionele ‘main contractor’. Door nieuwe contractvormen zoals design & construct,  design, build en finance & maintain krijgen we meer verantwoordelijkheid. 

Als we het goed aanpakken kunnen we als ‘main contractor’ het hele pakket aanleveren van concept tot nazorg, van constructie tot elektriciteit. Maar hoe gaan we dit doen zodat we het optimale proces doorlopen? Of nog belangrijker, hoe gaan we dit samen doen?

Afwijken van de standaard

Jaren lang was de bouwer het middelpunt van de bouw. Hier lag de structuur en het proces, de installateur was onderaannemer en volgde de bouwer op de voet. Wanneer een ruimte klaar was kon de installateur verder. Was deze ruimte niet af? Dan moesten ze wachten tot de bouwer dit gereed meldde. 

Deze manier van werken hebben we vele jaren gehanteerd, en is bij de meesten van de standaard manier van werken. Deze werkwijze heeft ons ver gebracht, maar dit is totaal niet het voorbeeld van hoe je zou moeten samenwerken. De stap die gemaakt dient te worden is de stap naar het integraal werken. 

Cultuurverschil tussen bouw en techniek

De eerste stap waar je aan moet denken als we praten over integraal werken is dat je  (installatie)techniek moet zien als gelijke, naast de bouw. We willen immers integraal het eindproduct creëren. Op papier kan alles mooi en logisch zijn, maar het is de mentaliteit van onze werknemers die moet veranderen. 

De bouw en techniek zijn namelijk twee verschillende culturen. Waarbij de bouw zich voornamelijk moet gaan aanpassen door zich open te stellen voor het samenwerken met de techniek. Daarnaast moet techniek gaan groeien door het proces te benaderen vanuit het ontwerp, in plaats van vanuit de engineering. 

Starten bij de ontwerpafdeling

Om met z’n allen naar dit einddoel te werken is het van belang om te achterhalen wat onze huidige situatie is. En dan beginnen we van onderop, want onze werknemers vormen hierbij een zeer belangrijke basis. Door workshops met hen willen we de diverse visies inventariseren en creëren we de uitgangssituatie: wat vinden we allemaal van integraal ontwerpen, en hoe ziet onze interpretatie eruit? 

We starten deze inventarisatie binnenkort op de ontwerpafdeling van de organisatie. Als we klein beginnen en alle hoofden in dezelfde richting kunnen krijgen, kunnen we vervolgens dit gevoel verder uitdragen naar de rest van de organisatie. 

-----------------------

De Kennispartner ondersteunt

Integraal samenwerken is een proces dat je niet van de ene op de andere dag invoert en onder de knie hebt. De SBRCURnet Kennispartner kan u hierbij begeleiden. Kijk voor meer informatie op onze Kennispartnerpagina.

kennispartner