0

Extra investering in onderzoek kademuren loont!

Lees de blog "Extra investering in onderzoek kademuren loont!" door Leonard van der Velde, beheerder kademuren Gemeente Rotterdam.

Door Leonard van der Velde, beheerder kademuren Gemeente Rotterdam

De afgelopen jaren stonden voor de Rotterdamse kademuren in het teken van onderzoek naar de kwaliteit en restlevensduur. Doordat we steeds beter inzicht hebben in de kwaliteit van het areaal, kunnen we de verwachte restlevensduur kwantificeren. Met als gevolg dat we het onderhoud beter kunnen programmeren. Investering in onderzoek draagt dus bij aan hoogwaardig beheer en onderhoud.

Assetmanagement

Assetmanagement zorgt hierbij voor een transitie van reactief, naar een meer proactieve benadering. Door proactief risico’s te kwantificeren kunnen we beheermaatregelen gerichter en met hogere efficiëntie inzetten. Uiteindelijk levert dit een verhoging van de bedrijfszekerheid op.

Met ondersteuning van een beheersysteem waarin de hoofdafmetingen van de constructies, historische gegevens, de inspectiegegevens en onderhoudsmaatregelen staan, kun je in één oogopslag inzicht krijgen in de staat van de kades. De voorspelbaarheid van de bedrijfszekerheid neemt toe en onderlinge vergelijking wordt gemakkelijker.

Conditiemetingen

Door het uitvoeren van conditiemetingen waarin historisch onderzoek, materiaalonderzoek en constructie(her)berekeningen samen komen krijgen we een steeds beter beeld hoe de Rotterdamse kademuren er aan toe zijn.

Lastiger wordt het wanneer de constructie geen teken van degradatie vertoont en toch de veiligheidsnorm niet wordt gehaald. Volstaat het dan om de functionaliteit van de kade aan te passen, of moeten we kiezen voor vervanging? Is hier nog ruimte te vinden in de rekenmethodiek zonder dat daarbij de veiligheid van de burger in het geding komt? En is het nog wel zinvol om te investeren in onderhoudsmaatregelen? Dat zijn vragen waar je als beheerder graag antwoord op krijgt!

Uitnodiging expertmeeting

In navolging op bovenstaande vragen is een aantal vervangingsprojecten en grootschalige onderhoudsprojecten gestart. Eén daarvan is de vervanging van de Westerkade. Door degradatie van de damwand was de constructie onvoldoende veilig geworden. Na een variantenstudie vanwege de eisen rondom beschermd stadsgezicht is gekozen voor volledige vervanging.

Denk je graag mee over de genoemde knelpunten, en wil je graag weten welke keuzes ten grondslag liggen aan de vervanging van de Westerkade?

En wil je weten hoe de Rotterdamse assetmananagementaanpak er in de praktijk uit ziet?  Meld je dan nu aan voor de eerste bijeenkomst van het Platform Binnenstedelijke Kademuren. Datum: 22 mei 2014, locatie: hotel New York in Rotterdam.