0

Fusie SBR en CURNET leidt tot breed kennisnetwerk voor de bouw

SBR en CURNET hebben het voornemen om de krachten te bundelen. De besturen van beide stichtingen hebben daartoe vandaag het voorstel tot fusie neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De activiteiten van beide organisaties worden integraal voortgezet in SBRCURNET. De nieuwe organisatie telt 75 medewerkers, en is gevestigd in het kantoor van SBR in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. CURNET zal derhalve verhuizen van Gouda naar Rotterdam. Op termijn zal de organisatie zich vestigen op de Bouwcampus, waarvan zowel SBR als CURNET initiatiefnemer en medeontwikkelaar zijn.

SBR en CURNET hebben het voornemen om de krachten te bundelen. De besturen van beide stichtingen hebben daartoe vandaag het voorstel tot fusie neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De activiteiten van beide organisaties worden integraal voortgezet in SBRCURNET. De nieuwe organisatie telt 75 medewerkers, en is gevestigd in het kantoor van SBR in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. CURNET zal derhalve verhuizen van Gouda naar Rotterdam. Op termijn zal de organisatie zich vestigen op de Bouwcampus, waarvan zowel SBR als CURNET initiatiefnemer en medeontwikkelaar zijn.

“De nieuwe organisatie wordt niet zomaar een optelsom van de twee delen. We hebben nadrukkelijk de ambitie om onszelf te vernieuwen en daarmee beter en sterker onze rol te kunnen spelen in een veranderende sector.” aldus de toekomstig algemeen directeur Jack de Leeuw. “Met veel plezier hebben we beide al meer dan een halve eeuw ondersteuning geboden door kennis te ontwikkelen en verspreiden. De uitdaging waarvoor de bouw nu staat vraagt om een meer integrale aanpak en om onconventionele oplossingen. Dit betekent dat we deel willen uitmaken van een netwerk waarin partijen zich met elkaar verbinden met de Bouwcampus als fysiek en virtueel knooppunt van organisaties, ideeën en initiatieven.” Met het samengaan levert SBRCURNET ook een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de versnippering in de kennisinfrastructuur en krijgt de organisatie meer slagkracht door effectiever en efficiënter te kunnen opereren.

SBR
SBR is een kennisplatform voor bouw en vastgoed, en wil kennis leveren om beter te kunnen bouwen en beheren. SBR verzamelt en vertaalt bestaande en nieuwe kennis in producten en diensten voor alle geledingen in de bouw. Het focusgebied van SBR is burger- en utiliteitsbouw (“B&U”). SBR heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het duurzaam verbeteren van de productiviteit en kwaliteit in de bouwsector.

CURNET
CURNET is een netwerk van projecten, programma’s en kennisallianties dat zich richt op kennis- en competentieontwikkeling rond ruimte, bouw, bodem, land en water. Het focusgebied van CURNET is bouw & infra (“B&I”) en hoogwaardig ruimtegebruik en bestrijkt het vakgebied van de civiele techniek in de volle breedte, met inbegrip van waterbeheer en ruimtelijke ordening. CURNET heeft tot doel het bevorderen van onderzoek naar en de ontwikkeling van kennis, kunde en innovatie op voornoemde terreinen van ruimtelijke ordening, droge en natte infrastructuur, bouw, bodem, land en water.