0

Gaat de bouw profiteren van de 4e industriële revolutie?

De huidige generatie kinderen, van 0 t/m 12 jaar, groeien op met de veronderstelling dat het heel normaal is om met een iPad te werken. Onze generatie is klaar voor de 4e industriële revolutie!

De huidige generatie kinderen, van 0 t/m 12 jaar, groeien op met de veronderstelling dat het heel normaal is om met een iPad te werken. De vingervlugheid waarmee een peuter van 2 jaar een iPad kan bedienen, laat menig volwassen man of vrouw versteld staan. Het gemak waarmee kinderen een Legorobot kunnen programmeren is voor veel mensen moeilijk te beseffen. Onze generatie is klaar voor de 4e industriële revolutie!

4e industriële revolutie

Waar de 3e industriële revolutie (vanaf 1969) nog gekenmerkt werd door de inzet van elektriciteit en IT voor verdergaande automatisering, wordt dit in de 4e revolutie (sinds 2015) verder doorgezet op basis van cyber-fysieke systemen. Hiermee worden technieken als Artificial Intelligence (AI), robotisering, Internet of Things (IoT), autonome auto’s, nanotechnologie en quantum computers bedoeld, met als doel om een ‘smart industry’ op te zetten om zodoende de productie nog verder te automatiseren, de kwaliteit te verhogen, over te stappen van massaproductie naar productie op maat en om waarde toe te voegen aan de productieketen(s).

BIM als innovatie in de Nederlandse bouwsector

Hoe staat het met onze bouwsector als het gaat over de nieuwste ontwikkelingen en technieken? Steeds meer partijen stappen (gedeeltelijk) over naar BIM om zodoende in beeld te brengen wat en hoe zij gaan bouwen en op welke manier informatie hier aan gekoppeld is. Om dit gedurende het proces te kunnen valideren en verifiëren met alle partijen en opdrachtgever. Het werken met BIM leidt in de meest positieve gevallen tot procesoptimalisatie, een reductie van faalkosten en hopelijk een betere kwaliteit voor de opdrachtgever.

De invoering van BIM gaat dusdanig traag en met een enorme hoeveelheid hobbels dat je je kan afvragen of de bouw wel geschikt is om te innoveren en met zijn tijd mee te gaan als het gaat om technologische ontwikkelingen. Vooral in de B&U sector zijn dusdanig veel partijen bij het ontwerp- en bouwproces betrokken dat je je kan afvragen of dit allemaal wel efficiënt geregeld is. Dit blijkt ook bij de realisatie van complexe gebouwen, zoals het station van Arnhem ontworpen door UNStudio. De vormen waren zo complex, dat in eerste instantie geen enkele aannemer het aandurfde het station te gaan bouwen. Uiteindelijk zijn er scheepsbouwtechnieken toegepast om het ontwerp te realiseren.

Design to production

Aan de andere kant zijn er diverse start-ups bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de bouwsector op z’n kop kunnen gaan zetten, zoals bijvoorbeeld Studio RAP of ONL architecten. Zij gebruiken robotarmen en/of CNC-machines voor de productie van complexe geometrische vormen die op de bouwplaats alleen nog maar geassembleerd hoeven te worden. De machines worden rechtstreeks vanuit computersoftware aangestuurd.

Toekomstbeeld

De alsmaar toenemende complexiteit van de bouwopgave, de invoer van digitale tools (zoals BIM) en nieuwe productiemethoden zorgen ervoor dat er andere competenties gevraagd worden van de ingenieurs en bouwvakkers. Wellicht zullen beroepen gaan verdwijnen omdat zij vervangen worden door bijvoorbeeld een metselrobot.

Als we de trend van digitalisering en cyber-fysieke systemen nog verder doorredeneren en bedenken dat een autofabrikant als Tesla zonnepaneel geïntegreerde dakpannen gaat produceren, dan is het ook mogelijk dat de bouw in de toekomst over genomen gaat worden door dienstverleners waar we nu nog helemaal geen weet van hebben. Wie weet verovert IKEA met een zelfbouwhuis de woningmarkt of worden draagconstructies door betonrobots en gevelelementen door staalrobots geproduceerd. Met als gevolg dat er geen bouwvakkers meer nodig zijn en dat ‘het bouwen’ vooral plaatsvindt achter de computer!

Ik ben erg benieuwd naar jullie toekomstbeeld! Mail mij op wouter.notenbomer@sbrcurnet.nl