0

Gemotiveerde medewerkers vasthouden? Zo wordt die droom werkelijkheid.

Lees de blog Gemotiveerde medewerkers vasthouden? Zo wordt die droom werkelijkheid. Door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet.

door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet

Twee op de vijf van u kampt met een tekort aan goed personeel, aldus een recent onderzoek van USP. Een conclusie waar we wat mee moeten, want uit ervaring weten we dat vakkundig opgeleide en gemotiveerde werknemers voor een beter bedrijfsresultaat zorgen. Maar hoe zorgt u ervoor dat u de juiste mensen vasthoudt? Ook in dit het geval is meten weten. Daarom heb ik een droom.

Het onderzoek van USP laat zien dat de ‘strijd’ om de juiste mensen met de juiste kennis en kunde van groot belang is voor een toekomstbestendig en vitaal bedrijf. Daarbij is strategisch opleiden belangrijk. Het in de bouw gespecialiseerde Bouw in Balans (selectie en ontwikkeling van medewerkers) legt bijvoorbeeld de nadruk op beter bouwen door focus op talenten.


MTO

Naast slim opleiden zijn er meer methoden om te komen tot grotere aandacht van, waardering én uitdaging voor de medewerkers. Te denken valt aan goede functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, goede en transparante feedback over de bedrijfsprestaties en het peilen van behoeften van de medewerkers. Bij dit laatste wil ik iets langer stilstaan.

Een zogenaamd medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan een belangrijk instrument zijn om de behoefte van medewerkers te peilen. Om indirect te kunnen sturen op output zoals productiviteit, binding en loyaliteit, innovativiteit en meedenken en ambassadeurschap. Uit MTO-onderzoek van BouwHRM  van 2014 bleek dat een heldere en passende bedrijfscultuur door de medewerkers als belangrijkste bepalende factor wordt aangegeven. 

In twee kennispartnerprojecten (Gaan voor Plezier, Passie én Prestaties - project bouwbedrijf Kleijngeld, en Leren via persoonlijke ontwikkeling en lean bouwen - project bouwbedrijf Huurdeman) hebben we diverse metingen gedaan om te kijken hoe de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid er voor staat, maar ook om te kijken waar bijgestuurd zou moeten worden, gelet op goede toekomstige bedrijfsprestaties.

Nieuwe monitoringstool: denkt u mee?

En nu terug naar mijn droom: dat is een tool die je moet zien in het verlengde van een MTO.  Een tool waarmee je de zogenoemde tevredenheidsindex van de medewerkers in (gespecialiseerde) bouwbedrijven (van klein tot groot) kunt monitoren. Een index (in de vorm van een soort schoolcijfer) die voortdurend kan dienen als een maat voor plezier, passie én prestatie op korte en lange termijn (soort benchmark). En daarbij is dan niet alleen het monitoren van belang, maar ook het gericht investeren in je medewerkerskapitaal. Zodat je dat kapitaal vitaal en in vorm houdt. Op korte én lange termijn.

Een droom die werkelijkheid lijkt te gaan worden: binnenkort bekijk ik met een aantal geïnteresseerde bedrijven of we een eenvoudige tool kunnen gaan neerzetten. Heeft u als (gespecialiseerd) bouwbedrijf ook interesse in een dergelijk laagdrempelig monitoringsinstrument (wel uit te breiden tot maatwerk)? Meld u zich alstublieft dan bij mij!

Bron afbeelding: BouwHRM MTO