0

Graag uw aandacht voor gezondheid en comfort

http://www.sbrcurnet.nl/blogs/graag-uw-aandacht-voor-gezondheid-en-comfort

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Duurzaam bouwen. Het verantwoord omgaan met energie, water en materialen met aandacht voor gezondheid en comfort. Niemand zal het belang hiervan ontkennen. Maar veel duurzaamheidsconcepten zijn toch vooral gericht op het besparen van energie. Want energieneutraal bouwen is de toekomst. Daarbij verliezen we soms uit het oog voor wie we bouwen. En vergeten we de toevoeging ‘met aandacht voor gezondheid en comfort’ volledig.

Kwaliteit binnenmilieu komt onder druk te staan

Energieneutraal bouwen vraagt aandacht, kennis en vakmanschap. Want anders komt de kwaliteit van het binnenmilieu onder druk te staan. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het comfortaspect niet ondergesneeuwd raakt?

Het is wenselijk een proces in gang te zetten waarmee een gezond en comfortabel binnenmilieu gegarandeerd kan worden. Voor kantoren, maar zeker ook voor woningen. En dan komt natuurlijk de vraag: hoe pakken we dit aan? De term ‘comfort’ is breed. De stedenbouwkundige situatie, de gebouweigenschappen en de installaties: het heeft allemaal invloed op het comfortniveau in een woning. Er zijn tig boeken over geschreven, vol met technische termen. Maar daar zijn eindgebruikers niet bij gebaat. En juist voor hen willen we hiermee aan de slag.

Complexe materie

Daarom zijn we onlangs met een aantal marktpartijen in discussie gegaan in een brainstormsessie. Onze vraag: Hoe kunnen we het comfortniveau in woningen waarborgen? Daar werd direct op gereageerd met de opmerking dat de vraag anders gesteld moet worden. Het gaat om de vraag waar op dit moment een gebrek aan is. En welke verandering(en) we teweeg willen brengen. Het uitgebreide verslag van deze dag is hier te downloaden.

Een aantal deelnemers vond het moeilijk om over het ‘meten van comfort’ te praten. Wat de één als comfortabel ervaart, vindt een ander misschien storend. Of zoals collega Cindy Vissering zegt in haar blog: De ene mens is de andere niet. Dat betekent overigens niet dat we hier helemaal niks mee kunnen. We weten namelijk wél welke aspecten kunnen leiden tot discomfort.


Ontwerpen met daglicht. Bron: SVDH architecten

Prestatiegericht bouwen

Er is tijdens de sessie zoveel input geleverd, dat het lastig is samen te vatten. Wel is duidelijk geworden dat het gaat om ‘prestatiegericht bouwen voor de gebruiker’, waarbij we op zoek zijn naar een methodiek of instrument waarmee we de branche houvast kunnen bieden. Dit heeft betrekking op de gehele keten: van ontwerp tot uitvoering en beheer.

Bewustwording bij alle partijen is van groot belang. Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Bewoners ervaren pas discomfort, als in het ontwerp- of uitvoeringsproces iets niet goed is uitgedacht. Dat dienen we vóór te zijn.

Comfort is niet tastbaar, maar wel essentieel. U woont toch ook graag in een comfortabel huis?