0

Hoe repareer je onder water de houten paalfundering van kademuren?

Lees de blog Hoe repareer je onder water de houten paalfundering van kademuren? door Henk Borgmeier, gemeente Zwolle.

door Henk Borgmeier, adviseur riolering en waterwerken gemeente Zwolle

De kademuren in Zwolle zien er op het oog goed uit. Maar onder water gebeurt iets dat deze situatie danig kan laten veranderen. De houten fundering onder de muren neemt duidelijk in kwaliteit af. Onze gewenste oplossing: niet vervangen, maar repareren. Maar hoe pak je dat zo optimaal mogelijk aan?

Sommige experts zijn van mening dat de Zwolse kademuren met houten paalfundering hoe dan ook vervangen moeten worden. Met de beschikbare rekenmodellen zou niet kunnen worden aangetoond dat de constructie nog veilig is. Maar klopt dat wel?

Beschermd stadsgezicht

Al sinds de jaren tachtig volg ik in de gemeente Zwolle de conditie van de waterwerken en beheer ik onze kademuren, die deel uitmaken van een beschermd stadsgezicht. Circa 750 m van de gemetselde kademuren van onze prachtige Hanzestad is gefundeerd op een 75 jaar oude houten paalfundering. Onder normale omstandigheden lijkt er niets aan de hand te zijn, totdat het waterpeil zakt als gevolg van extreme omstandigheden en je de houten paalfundering ziet. Dan blijkt dat vrijwel alle schoorpalen hun functie hebben verloren en het houtwerk onder de muur aantasting vertoont. 

Moeten we de kades dus maar geheel vervangen? Dat was wél de conclusie van een adviesbureau dat we bij de problematiek betrokken hadden. Maar aan het metselwerk zelf zie je vrij weinig; het vertoont geen ernstige schadebeelden. En op basis van foto’s die we in de loop der jaren van de houten fundering hebben gemaakt, en naar aanleiding van recent onderzoek met een duiker (eind 2015 – begin 2016), beschikken we over een gedegen onderzoeksrapport met een nauwkeurig beeld van de mate waarin de fundering achteruit is gegaan. Door de jaren heen hebben wij de meerpalen naast de kades in heel goede staat gehouden om de stabiliteit te behouden. 

KademuurZwolle

Risico gestuurd beheer

Modellen zijn prima, maar de hamvraag (zeker ook van bestuurders) bij deze problematiek luidt uiteraard: ‘Hoe lang kun je de kades in stand houden zonder veel risico’s, tegen acceptabele kosten?’ In ons geval hebben we de conclusie getrokken dat het nu goedkoper is om de kades te repareren, in plaats van deze te vervangen. We gaan voor risico gestuurd beheer en willen ongeveer 10% van de fundering plaatselijk aanpakken. Dit betekent een investering van tussen de 150.000 en 250.000 euro, in plaats van de miljoenen die vervanging kost. Een bedrag waarmee we een situatie creëren en weer ca. 10 tot 15 jaar vooruit kunnen.

Blijft de vraag waarmee ik mijn blog start: ‘Hoe kunnen we de reparatie het beste aanpakken?’ De houten paalfundering is slechts (beperkt) zichtbaar gedurende maximaal een paar dagen. En de extreem lage waterstand komt ook niet jaarlijks voor. Te kort om maatregelen te treffen. Daarom zijn we als gemeente op zoek naar innovatieve oplossingen die we onder water uit kunnen voeren. We willen onze ideeën heel graag toetsen bij andere experts. Gelukkig krijgen we hier 21 april a.s. de kans voor, tijdens de platformbijeenkomst van Platform Binnenstedelijke Kademuren. Wie weet komt er dan uit de werksessie een kansrijke oplossing naar voren, anders dan die van onze gemeente. Een gezamenlijke oplossing, waarmee we onze kennis maar ook voor anderen vergroten.