0

Horizontale samenwerking: meer resultaat, minder kosten

Lees de blog "Horizontale samenwerking: meer resultaat, minder kosten" door Nico Heijmen, BuildingChanges

Door Nico Heijmen, BuildingChanges

Hoe kun je door een gelijkwaardige samenwerking van bouwpartners resultaat behalen op kwaliteit tegen een voorop vastgesteld budget? Dat is waar horizontale samenwerking om gaat, en dat is waar het bij het project Ballorig in Gouda om draaide.

In een bestaand bedrijfsverzamelgebouw is hard gewerkt aan het realiseren van een kinderspeelparadijs. Daarbij is 2.200 m2 bestaande ruimte verbouwd en een nieuwbouwdeel van 530 m2 toegevoegd. 

Ontbrekende gegevens

Zoals wel vaker bij oudere objecten ontbraken ook hier de technische gegevens (revisietekeningen en bestekken). Gebruikelijk is dan dat er aan de ‘voorkant’ van een nieuw project een ‘warme’ opname wordt gedaan. Maar als je deze opname vervolgens vertaalt in een ‘uitvraag voor offerte in concurrentie’, is de ervaring dat dit in de projectbewaking vaak uitmondt in een discussie over meer- en minderwerk. Met het accent op Meer.

Tevreden opdrachtgever, gebruiker en bouwpartners

Bovengenoemde discussie kon echter voorkomen worden, doordat de projectpartners er voor kozen om horizontaal te gaan samenwerken. Zo  bleek het mogelijk het project te realiseren met een beperkt budget, binnen de gestelde tijd en met een gewenst kwaliteitsniveau geschikt voor een kinderspeelparadijs. Alle bouwpartners binnen het project waren uiteindelijk tevreden met het eindresultaat en het leerproces. 

Hoe werkt horizontaal samenwerken?

Als je besluit horizontaal samen te werken, dan selecteer je partijen met het vermogen (kennis en kunde) om binnen de eigen discipline een vertaalslag te maken naar het gewenst eindresultaat (klantgerichtheid). Uit ervaring weet ik dat alleen partijen die efficiënt werken, en met ruime praktijkervaring en materiaalkennis, dit kunnen. Bovendien moeten ze over communicatieve vaardigheden beschikken. Bedrijven die dit beheersen zijn veelal anders georganiseerd en hebben de klant of eindgebruiker echt centraal staan. Een ander specifiek kenmerk is het gelijkwaardig samenwerken met andere partijen. Hierbij is het uitwisselen van kennis (wie, doet wat en wanneer), en in samenspraak een integrale planning opzetten en je daar aan houden cruciaal.

Sturen op budget

De bouwpartijen gaan bij zo’n horizontale samenwerking open (transparant) om met kosten (directe kosten en dekking van de algemene bedrijfskosten). Door afstemming over de dekking voor de algemene bedrijfskosten ontstaat een budget dat je kunt gebruiken voor de invulling van de bouwopgaaf. In een transparante omgeving zie je waar geld aan wordt besteed. Dit opent de discussie om dit geld wellicht op een andere slimmere manier in te zetten. Niemand komt dan iets te kort en samen kun je afstemmen hoe je het budget zo efficiënt mogelijk kunt inzetten. Door hier slim mee om te gaan kun je zelfs tegenvallers integraal opvangen.  

Hard werken

Anders samenwerken op een integrale en transparante wijze doe je niet zomaar. Je moet lef hebben om elkaar aan te spreken op zijn of haar gedrag. Dit kan alleen als de focus van alle partijen gericht is op dezelfde doelstelling, klantgericht. Elkaar aanspreken op een respectvolle manier. Hiervoor dient een cultuur te heersen van integer en transparant gedrag. Het volgen van trainingen van personen en teams kan hierbij helpen. Mijn ervaring: dit kost tijd en moeite, maar levert ook veel op!

Meer weten over deze andere, maar zeker succesvolle horizontale integrale samenwerkingsvorm? Kijk op www.buildingchanges.nl of neem contact op met Nico Heijmen 06-128.98.053.