0

Innovatie móet beloond worden!

Lees de blog van Jeannette Baljeu over de uitdagingen in de betonsector.

Jeannette Baljeu over de uitdagingen in de betonsector

‘Intelligent Beton’ was het thema van de Betondag 2016 die gisteren traditiegetrouw plaatsvond in De Doelen in Rotterdam. De betonsector, en de bouwsector in zijn geheel, staan voor heel wat uitdagingen de komende jaren. Dus ja, slimme oplossingen en toepassingen zijn nodig. Een van die uitdagingen zijn de verplichtingen die voortkomen uit het Betonakkoord. Als boegbeeld van dit akkoord stond Jeannette Baljeu, algemeen directeur van SBRCURnet, op het podium tijdens de opening. 

Mooi materiaal 

Beton en milieuvriendelijk, dat is nu niet het eerste waar je aan denkt. “Maar laten we vooropstellen”, zegt Baljeu, “dat beton vooral een heel mooi materiaal is. Spannend, stoer en langdurig bruikbaar. Een materiaal dat heel veel mogelijkheden kent. Als we het gebruik ervan kunnen verduurzamen, hoeven we het kind niet met het badwater weg te gooien.” 

Ontwikkelen en innoveren

Dat vraagt om ontwikkelen en innoveren, met ‘smart’ als toverwoord. Maar hoe zorgen we ervoor dat wat we bedenken aansluit op de maatschappelijke vraagstukken waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen, zoals vergrijzing en verstedelijking? Of, zoals Baljeu het formuleert: hoe smart moet je zijn om intelligent te kunnen bouwen? Vier punten die volgens haar van belang zijn: 

 1. Meer samenwerken
  Natuurlijk, cliché, cliché: we moeten meer gaan samenwerken. Maar als kennisinstelling zien we dat daar nog heel wat te halen valt. Baljeu roept op om radicaal anders te kijken naar de keten. Wie is straks de hoofdaannemer? Neem de renovatie van de stuwen Nederrijn en Lek. Siemens werd hoofdaannemer. Omdat elektronica de belangrijkste component in het project is. Met meer smart, lees meer elektronica, wordt de kans alleen maar groter dat niet het traditionele bouwbedrijf maar een andere partij aannemer wordt. In de woningbouw zie je bij renovatie ook al een beweging vanuit de productleveranciers. 

 2. Waardeer innovatie 
  Opdrachtgevers: waardeer innovatie! is haar volgende aansporing. En laat prijs niet de enige doorslaggevende factor zijn. “Ik kijk nu even streng naar de opdrachtgevers in de zaal”, zegt Baljeu, “en als onpartijdige kennisinstelling kan ik dat doen. Innovatie moet beloond worden.” Opdrachtnemers moedigt Baljeu aan om te durven innoveren en daar consequent in te zijn. Want aan de ene kant willen opdrachtnemers zekerheid bij uitvragen, aan de andere kant wil men flexibiliteit vanwege innovatiemogelijkheden. 

 3. Wacht niet op regelgeving 
  De klimaatdoelstellingen gaan druk op leveren. We weten dat de bouwwet eraan komt. Dat het energieakkoord gaat uitmonden in regelgeving. Wacht niet op regelgeving, maar wees pro-actief. Denk na hoe we het makkelijker en beter kunnen maken voor de gebruiker. Een compliment voor de betonsector, volgens Baljeu, dat daar in het betonakkoord nu al aan wordt gewerkt. 

 4. Kennis ontwikkelen
  De samenwerking in de gouden driehoek opdrachtgever, opdrachtnemer en kennisinstellingen is cruciaal. Kennis ontwikkelen, niet alleen op academisch niveau maar ook kennis halen uit de praktijk door te leren van eerdere trajecten. Daar kan nog veel gewonnen worden, volgens Baljeu. “We moeten met elkaar programma’s maken maar elkaar ook simpelweg meer ontmoeten. Op de Bouwcampus bijvoorbeeld, die niet voor niets in het leven is geroepen.”  

Tot slot benadrukt Baljeu dat ook SBRCURnet wil bijdragen aan verdere intelligentie in de betonketen. Voor het komend jaar ligt de focus op hoe slimme innovaties kunnen bijdragen aan circulariteit en CO2-reductie met behoud van kwaliteit en constructieve veiligheid. Natuurlijk met de vier hierboven genoemde punten als uitgangspunt.

 ------- 

Donderdag 26 januari van 15.00 – 19.00 uur vindt op de Bouwcampus de nieuwjaarsbijeenkomst van SBRCURnet plaats. Wees welkom!