0

Innovatie naar een brandveiliger voorraad

Lees de blog Innovatie naar een brandveiliger voorraad, door Barbera Peters, projectmanager SBRCURnet

Door Barbera Peters, projectmanager Brandveiligheid en Bestaande bouw

Nog altijd ontstaan er teveel branden in Nederland, met alle gevolgen van dien. Volgens Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) staat de bouwkundige veiligheid onder druk. Zowel in woningen, industriële panden als kantoren komen er vaak gevaarlijke risico’s voor waarvan de gebruiker soms geen idee heeft dat ze er zijn. 

Ondanks dat de wereld rondom brandveiligheid veranderd, zijn er mogelijkheden om slim om te gaan met deze mogelijke risico's. Hier komt innovatie om de hoek kijken. Efficiënter handelen als de brand er is of de risico’s tot brand verminderen kan soms heel praktisch opgelost worden.

BIO-maatregelen

Dat er in tijden van crisis nog geïnnoveerd wordt, is bijzonder. Toch zijn bedrijven gelukkig nog bewust bezig om de risico's op een brand te verminderen of de grootte ervan te reduceren. 

Dat bleek ook wel uit de vele inzendingen van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2014. Een verscheidenheid van technische oplossingen, veiligere installaties of betere organisatorische modellen. Maar wat is nu vernieuwend, wat is echt bruikbaar en hoe is dit in te passen in huidige systemen?

Een vakkundige jury heeft dit jaar de eer gehad om deze inzendingen te beoordelen. Vanuit de visie van de repressie, adviseur, markt, media en kennisinstelling werden de ingezonden innovaties beoordeeld. Aan hen de taak om te bepalen wat nu echt een belangrijk, vernieuwend concept was. Uit de inzendingen zijn uiteindelijk 3 nominaties gekozen, die op het Nationaal Brandveiligheidscongres op 17 april hun concept mogen pitchen. 

Nominaties Innovatieprijs 2014

De drie nominaties zijn:

  • De CU-LT brandklep op afstand. Een technische oplossing om de problemen van een brandveilige doorvoering op afstand van de brandscheiding uit te voeren. Het Belgische bedrijf Rf-Technologies is hiermee de eerste genomineerde van over onze eigen grens.
  • De tweede inzending biedt vanuit hetzelfde probleem als hierboven genoemd, een andere oplossing. Gerco Brandpreventie heeft de Flex Tube en Flex Box ontwikkeld, twee mogelijkheden om brandveilige doorvoeringen correct en veilig te monteren, en mogelijkheid tot opnieuw openen en sluiten ervan.
  • Dat samenwerking ook tot goede ideeën kan leiden, bewijzen Tebodin en Merin. Hun Safetycrete is een nieuw soort 'open beton' die bij brandbare (chemische) vloeistoffen op de grond, dit doorlaat en afvoert. Zo verklein je de kans op grote branden.

Stem mee!

Bent u nieuwsgierig geworden naar hun verhaal? De drie genomineerden mogen hun concept toelichten onder het oog van alle deelnemers van het Nationaal Brandveiligheidscongres op 17 april. Daar mag de gehele zaal meestemmen voor het beste innovatie idee van 2014! 

Draagt u ook bij aan een brandveiligere gebouwvoorraad?