0

Ketensamenwerking vermindert faalkosten

Het verminderen van faalkosten is cruciaal voor meer winst of om goedkoper te kunnen bouwen. Met ketensamenwerking is dat haalbaar.

Door Wilber Hakman, Senior Accountmanager specialist Bouw, Achmea

De marges in de bouwwereld zijn klein en staan onder druk door de crisis. Wie daar bovenop met faalkosten te maken krijgt, duikt al snel in de rode cijfers. Het verminderen van faalkosten is dan ook cruciaal voor meer winst of om goedkoper te kunnen bouwen. Met ketensamenwerking is dat haalbaar.

Omzet bouwsector daalt, faalkosten stijgen

De omzet van de bouwsector daalde in 2012 naar 54 miljard euro, volgens Bouwend Nederland. De winstmarges staan door de crisis onder druk. Volgens Construction Insights zijn tegelijkertijd de faalkosten gestegen.

Faalkosten

Bouwen is vaak complex en kent de nodige valkuilen. Tussen het eerste idee en de uiteindelijke oplevering van een gebouw kan er gemakkelijk iets fout gaan. Fouten in het ontwerp, de uitvoering, de communicatie en het management kunnen faalkosten veroorzaken.  Faalkosten worden vaak pas in de uitvoeringsfase ontdekt, terwijl de oorzaak eerder in het traject ligt. 

Verantwoordelijkheid

Vaak is het niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de fout: de opdrachtgever, de adviseur of de aannemer? Daarom hebben ze allemaal één grote wens, namelijk dat ze op het vlak van risico’s alles goed geregeld hebben. Voor Centraal Beheer als verzekeraar zit hierin natuurlijk ook een groot belang. Omdat wij de faalkosten vergoeden, geldt voor ons: hoe lager de faalkosten, hoe minder wij hoeven uit  te keren. Centraal Beheer biedt totale verzekeringsoplossingen aan de hele keten en denkt daarom graag met de bouwsector mee.

Ketensamenwerking is oplossing

Faalkosten ontstaan vooral doordat schakels in de bouwkolom niet of nauwelijks in elkaar haken en door miscommunicatie. Vaak is dat het gevolg van het falen door de organisatie als geheel. Dat moet veranderen. De bouw moet van een traditionele naar een vernieuwende manier van samenwerken. In mijn ogen is de meeste efficiency te behalen met ketensamenwerking, ketenintegratie of co-makership.

Alle gegevens in één model

Gelukkig geven steeds meer spelers in de bouwkolom deze ketenintegratie concreet handen en voeten. Woningcorporaties zijn hier voorlopers in en ook steeds meer adviesbureaus en architecten staan ervoor open om informatie met andere partijen te delen. Dit gebeurt onder andere in de vorm van BIM, ofwel Building Information Modeling. BIM is een driedimensionaal digitaal model van een gebouw of constructie.  In een BIM zijn alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd en alle betrokken partijen in dat proces kunnen ermee werken.

Vertrouwen moet groeien

Ondanks de betere mogelijkheden blijven sommige aannemers liever in hun eigen, traditionele rol. Of dat verstandig is, betwijfel ik, want zij lopen het risico de boot te missen. In de huidige marktsituatie zijn marktspelers namelijk meer dan ooit op elkaar aangewezen om schades en kosten te minimaliseren. Dat vraagt om vertrouwen en bereidheid om zaken op elkaar af te stemmen. Gelukkig gaan steeds meer architecten, adviesbureaus en aannemers proactief op zoek naar ketensamenwerking. Dat vraagt om een open houding, jezelf kwetsbaar durven opstellen. Die bereidheid moet groeien, maar ik zie positieve signalen.