0

Kunt u dit lezen?

Wat als je niet goed kunt lezen? Laaggeletterdheid speelt velen parten, ook in de bouw&infra, aldus SBRCURnet projectmanager Gera de Vries. Daarom ondertekent SBRCURnet het Taalakkoord.

door Gera de Vries, programmamanager SBRCURnet

Soms bekroop mij het gevoel dat ik de taal niet sprak. De taal? Jazeker. Bijna een jaar geleden ging ik werken bij SBRCURnet. Van transport en logistiek naar de bouw en infra. Als themamanager bouwarbeidsmarkt ging ik me bezighouden met goed opgeleid en gemotiveerd personeel, met de ontwikkeling van mensen in de sector. En ik merkte als snel dat ik nog onvoldoende ‘bouws’ sprak.

Maar ik ontmoette nieuwe mensen en leerde de sector beter kennen (wat zijn er veel bevlogen en trotse vaklieden!). En waar ik in mijn eerste weken in de transportsector leerde wat een bakwagen of schuifzeiltrailer is, leerde ik hier dat je praat over mensen die werken op een werk. En als je weet wat sedum is, dan blijkt dat op meer plaatsen te liggen dan je dacht. Door die bevlogen vakmensen leerde ik snel het vakjargon in de bouw & infra. Ik begon ‘bouws’ te begrijpen! Het gevolg: ik voel mij thuis in de sector en kan mijn werk beter uitvoeren.

Niet voor iedereen

Nu heb ik het geluk dat ik niet laaggeletterd ben. Ik beheers de Nederlandse taal, kan brieven van de bank en mijn arbeidsvoorwaarden begrijpen. Maar wat als je nu niet zo goed kunt lezen? Of je teksten in een studieboek niet snapt? Of een veiligheidsvoorschrift verkeerd begrijpt? En je je daarbij misschien schaamt om hulp te vragen van collega’s? Ach, dat valt toch wel mee, zult u misschien zeggen. Het maakt toch niet uit of je hun of hen zegt? Of dat je een d en t een verwart? Dat klopt misschien. Alleen gaat het niet om de d’s en t’s. Maar om eerder genoemde aspecten van taal: begrijpen, groei, ontwikkeling, veiligheid.

De Stichting Lezen en Schrijven heeft met ECBO onderzocht dat er 1,3 miljoen laaggeletterden (16-65 jaar) in Nederland zijn. 65% daarvan is autochtoon. En 57% van deze mensen werkt. De laaggeletterdheid kost jaarlijks 556 miljoen euro. En een deelnemer die een taalcursus volgt levert 1000 euro meer arbeidsproductiviteit.

Taalakkoord op 8 december

Taal is niet alleen een zaak voor de individuele burger, maar ook voor werkgevers en branches. SBRCURnet vindt taalontwikkeling ook belangrijk voor de bouw & infra en gaat daarom op 8 december het Taalakkoord ondertekenen. Taalontwikkeling is wat ons betreft onderdeel van duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit begint al in het onderwijs en daarom werken wij bijvoorbeeld samen met Bouwmensen Amersfoort aan taalvaardigheid van  BBL-leerlingen. In de toekomst willen we met u, de werkgever in de sector, aan de slag met duurzame inzetbaarheid van personeel. En daar hoort ook taalvaardigheid bij.

Op www.taalakkoord.nl vindt u nog vele argumenten om ook binnen uw bedrijf te werken aan taalvaardige medewerkers.

Wilt u zelf ook meedoen: op www.taalakkoord.nl/meedoen ziet u hoe dat kan. En wilt u aan de slag met de ontwikkeling van uw personeel: maak gebruik van SBRCURnet als kennispartner!

Over de auteur
Gera de Vries is programmamanager Bouwarbeidsmarkt bij SBRCURnet. Binnen dit thema richt deze kennispartner voor de bouw zich op de onderwerpen social return, competentie ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en instroom jongeren.