0

Kwaliteitsborging: meer samenwerking, meer klantgerichtheid

Lees de blog van Martin van Vliet, Programmamanager bij SBRCURnet, over kwaliteitsborging in de bouw.

Door Martin van der Vliet, programmamanager Civiele techniek en Constructies

Stel, je laat een school bouwen. Of een kantoor. Of een reeks woningen. Als eigenaar moet je er maar vanuit gaan dat de uitvoerende partijen hun werk goed doen. Als er eenmaal een muurtje omheen zit of het dak erop ligt, kun je niet meer controleren of de installatie goed in elkaar zit, het timmerwerk correct uitgevoerd is, de bedradingen juist aan elkaar geknoopt zijn. De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gaat dit veranderen. Met een betere samenwerking op de bouwplaats en een meerwaarde voor de klant tot gevolg.

Koop je een auto, of een nieuwe tv, dan heb je nog een jaar of wat garantie op je kersverse aankoop. Na oplevering van een gebouw heb je als koper geen enkele garantie op gebreken die hij had kunnen opmerken. En in een complex product als een gebouw kan dat wel eens gebeuren. Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, vond dat dat anders moest. Dus is er nu de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen waardoor de (hoofd)opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk wordt voor wat geleverd is. Maar hoe doet zo’n hoofdaannemer dat, met tig arbeiders, toeleveranciers en samenwerkingspartners in allerlei disciplines die allemaal hun eigen ding doen? En wat als je een klein bouwbedrijf bent? Kun je met deze wet en extra inspanningen nog concurrerend zijn?

Meerwaarde voor de klant

Voor bouwbedrijven betekent de wet de zoveelste vernieuwing in de sector. Het lijkt extra werk maar de wet biedt vooral kansen. Kansen om meerwaarde te bieden voor de klant. En dat is waar je, als je het over concurrentie hebt, juist het verschil mee kunt maken. Die klant weet straks namelijk precies hoe zijn gebouw in elkaar zit, waar de leidingen zich bevinden (en bijvoorbeeld niet geboord mag worden), hoe dik de isolatie is, hoe het timmerwerk eruit ziet. Kortom: de klant kent zijn gebouw van binnen en van buiten.

Handige toetsingstool

De kwaliteitsborging vraagt om een logboek annex opleverdossier. Dat lijkt ingewikkelder dan het is. BRIS, softwareontwikkelaar voor bouwregelgeving, heeft een tool ontwikkeld waarmee een bouwbedrijf makkelijk en snel kan aantonen dat de overeengekomen kwaliteit is geleverd. Het bouwbedrijf hoeft alleen maar de software te kopen en het documenteren aan de hand van een checklist kan beginnen. Voor een groot deel zal het dossier bestaan uit foto’s. Is de isolatie aangebracht? Even een foto maken en meteen opslaan. Foto’s die gecontroleerd worden met de tekening. Want daar is op voorhand aangegeven waar en wanneer een check moet plaatsvinden. Op het einde komt er een rapportage uitrollen. 

Pilotproject met kleine bouwbedrijven

Om de kleinere bouwbedrijven op weg te helpen en daarmee de bouwsector in zijn geheel, is SBRCURnet een pilotproject gestart. Samen met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben we een aantal kleine aannemers uitgenodigd om te oefenen met de tool van BRIS. In een vijftal projecten documenteren zij het hele proces. Vanuit SBRCURnet begeleiden we dat proces: waar lopen we tegenaan, wat is er nog nodig om de tool te gebruiken, wat moeten we nog toevoegen of veranderen vanuit de praktijk? Welke leerervaringen doen we gaandeweg op en hoe kunnen we daar nu al de kwaliteit mee verbeteren? 

Meer samenwerking

Een van de projecten is een vrijstaande woning waar een uitbouw wordt gemaakt. Een relatief kleine ingreep waar toch een heleboel bij komt kijken. Namelijk een dozijn werkzaamheden met elk een eigen vakman: slopen, graven, funderen, metselen, kozijnen en ramen plaatsen, het dak leggen, isolatie aanbrengen, elektra aansluiten, verwarming installeren. De voorman heeft weliswaar de tool om te checken of het werk naar behoren is uitgevoerd maar de vakmensen moeten op het moment zelf bewust en kritisch kijken naar het opgeleverde werk van hun collega’s. Kan de timmerman aan de slag als de installateur zijn werk heeft gedaan? Is dat werk gedocumenteerd? Hangt er niet nog een draadje los voordat het houtwerk in elkaar wordt gezet? Is het metselwerk goed droog voordat de stukadoor begint? En ga zo maar door. 

Meerwerk versus meerwaarde

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt om een andere manier van werken. Met meer onderlinge samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid. Extra werk? Of het begin van een betere samenwerking, en daarmee een beter product voor de klant? Ik denk het laatste.

afb toezicht web