0

Lean en vakmanschap versterken elkaar

Wat zijn de 8 verspillingen volgens lean bouwen? SBRCURnet-projectmanager Gerrit de Heer over de vraag hoe lean en vakmanschap elkaar versterken.

door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet

Lean werken is door de bouw goed in te zetten om hogere klantwaarde te bereiken met nog meer vakmanschap en met minder verspilling. De medewerkers hebben hierin een bepalende rol. Aandacht, waardering en uitdaging zijn hierbij - in deze volgorde - de triggers. 

Samen met adviseur Feike Oosterhof ben ik actief in het Kennispartnerproject Futurazorg. We zetten de leanfilosofie en de bijbehorende instrumenten in voor de ontwikkeling van betere en duurzamere zorgcomplexen door Van Vliet Bouw en hun bouwpartners. In dit blog een aantal lessen die in het project zijn geleerd.

De 8 verspillingen volgens lean

Lean is in de basis een aanpak om voortdurend te werken aan het verhogen van klantwaarde en het verminderen van verspilling. 

Traditioneel benoemt de aanpak 7 hoofdverspillingen, maar de laatste jaren is er veel aandacht voor een belangrijke 8e verspilling: het niet gebruiken van de kennis en kunde, oftewel het vakmanschap, van de medewerkers. De 8 verspillingen: 

 1. Overproductie: meer of eerder maken dan de klant vraagt
 2. Wachten op materialen of informatie
 3. Onnodig transport van materialen
 4. Procesverspilling: meer werk of hogere kwaliteit dan de klant eist
 5. Onnodige voorraden: meer in huis dan nodig voor het proces
 6. Onnodige beweging of belasting van mensen
 7. Defecten: alle gevolgen van niet voldoen aan de eisen
 8. Talent: niet benutten van de kennis, vaardigheden en creativiteit van medewerkers

Les 1: aandacht en waardering

De belangrijkste les omtrent deze 8e verspilling die is geleerd in het Kennispartnerproject? Het lean uitgangspunt dat je zowel de organisatie, als de medewerkers moet ‘stretchen’. Dat wil zeggen dat een passende uitdaging de betrokkenen uit hun comfortzone moet halen. 

Stretchen is alleen mogelijk als er eerst aandacht en waardering wordt gegeven. Het geeft medewerkers niet alleen de ruimte hun kennis en kunde actief in te zetten, maar zal ze ook enthousiasmeren. Dat enthousiasme is nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. De stretchzone is immers ook de leerzone.

stretchen leren afstemmen

Les 2: aan de slag met leaninstrumenten

Een 2e les is de toegevoegde waarde van leaninstrumenten. Die zijn net als de zaag en hamer noodzakelijk om uiteindelijk een goed huis te kunnen bouwen. Nuttige instrumenten om direct concreet mee aan de slag te gaan zijn bijvoorbeeld:

 • De dagstart
 • De 5 S’en (Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden)
 • De LeanPlanning

Les 3: focus op klantwaarde en vakmanschap

De vraag die ondernemers die volgens lean werken zich voortdurend moeten stellen is: is dit klantwaarde (toegevoegde waarde waarvoor de klant wil betalen) of is het verspilling (hier heeft de klant niet om gevraagd en wil hij ook niet voor betalen). 

Het vraagt om een zorgvuldige afweging en de volgende les kan u hierbij helpen.

Les 4: visualiseer uw prioriteiten 

Het laatste punt dat ik u graag wil meegeven is de toegevoegde waarde van het visueel maken van acties, resultaten, verbeteringen etc. 

Het werkt voor de vakmensen bijzonder goed als u (de voortgang rond) al deze zaken aan de muur hangt en actueel houdt. Laat zien waarmee je bezig bent en houd je bezig met wat je laat zien. Oftewel: focus je op de prioriteiten.

Bevorderen betrokkenheid en inzetbaarheid

Het bevorderen van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid en inzetbaarheid van vakmensen speelt in diverse andere van mijn Kennispartnerprojecten een belangrijke rol. Die resultaten zal ik in september met u delen. Ook in deze projecten draait het grotendeels om de lean-filosofie en -instrumenten: leren in de praktijk door het gewoon te doen.

Daarnaast schrijf ik momenteel enkele Kennispapers die verdiepend ingaan op onder meer wat ik in dit blog al kort heb aangestipt. Hiervoor maak ik onder meer gebruik van de inzichten uit het interessante boek ‘LEAN vertaald naar PROJECTEN, samen leren bouwen aan innovatievermogen’ van Rudy Gort. Houd de website van SBRCURnet in de gaten voor de papers:

 1. Lean voor het midden- en kleinbedrijf in de bouwsector. Een pragmatische aanpak om te werken aan klantwaarde en bedrijfsprestaties.
 2. Een aanpak om het thema Duurzame Inzetbaarheid pragmatisch in te zetten voor meer klantwaarde en betere bedrijfsprestaties door de kennis, kunde, betrokkenheid en vitaliteit van de medewerkers te verhogen.

Kennispartnerproject Futurazorg
Waarmee moet je tijdens het gehele bouwproces van flexibele, kleinschalige woonzorgcomplexen rekeninghouden, wil je een zo doelmatig mogelijk onderhoud realiseren? Dat is de centrale vraag bij Kennispartnerproject Futurazorg. De Kennispartner begeleidt de projectpartners bij de leanplanning, het lean voorbereidingstraject en het opstellen van methodieken volgens de leansystematiek